Informace pro zemědělce, farmáře, včelaře postižené povodní 2013

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povodne-2013/ramcovy-metodicky-pokyn-pro-zjistovani.html