Starý zámek

Je to jednopatrová budova jejíž půdorys zachovává původní podobu někdejší tvrze. Tvrz zde vznikla patrně již ve 14. století a upravena byla v následujícím století podle nových fortifikačních pravidel. Roku 1564 získal tvrz Humprecht Černín, purkrabí Pražského hradu, který staré rodové sídlo nechal na konci 16. století renesančně upravit. Ten také využil svého vlivu na císaře Rudolfa II. a vymohl povýšení Chudenic na město s právem erbu, pečeti a trhu. Poslední úpravou, která dala zámku dnešní vzhled, prošel objekt v roce 1776, kdy byl přestavěn architektem Karlem Ballingem. 

Zámecká expozice je řešena jako památník staré šlechtické rodiny Černínů z Chudenic. Její jádro tvoří vzácně zachovaný rodinný mobiliář a expozice muzijní je zaměřena na významné rodáky Chudenicka, lidová řemesla a přírodu.
O zdejší černé kuchyni se říká, že v ní vzniklo rodové jméno Černínů. Pověst praví, že Drslavic, pán chudenické tvrze, pohněval českého krále. Ten vyslal do Chudenic vojsko, aby tomu „šlechtici z Nemanic“ ukázal kdo je tady pánem. Vojsko plnilo rozkaz velmi svědomitě a komu se nepodařilo prchnout do lesů, ten byl zavražděn. Stará chůva ještě stačila na poslední chvíli vsunout do komína krbu v této kuchyni malé miminko, dědice pána tvrze. Když se poté do tvrze vrátili šťastlivci, kterým se podařilo utéci s hrůzou shledali, že jsou všichni po smrti. Pak je najednou vyrušil pláč malého miminka a v komíně našli synka svého mrtvého pána. Ze samé radosti, že miminko přežilo jeden ze služebníků pravil: „Aj, chuděnec! A jak jest černý! Kéž Bůh by nám Tebe ráčil zachovat a ty bys opět naším pánem byl!“

A jak šla léta, z miminka vyrostl mladý muž, kterého si král velmi oblíbil. A jak šla krajem pověst o jeho osudu, tak se z černého stal Černín a z chuděnce Chudenice. Mladý pán se pak také začal nazývat Černínem z Chudenic a to jméno už mu zůstalo. A nám krásná pověst o vzniku rodu, který Chudenice vlastnil nepřetržitě více než 700 let. Ostatně komín se zachoval dodnes...