Špitální kostel svatého Jana Evangelisty

…“Kostelík stojí dodnes na východním konci města skoro při řece a mostu státní silnice, postavený v přesném slohu gotickém. Dle úsudku znalců povstal ve dvou rozličných dobách...“.(F. Zeman, Kniha o Švihově a okolí)

 

Město Švihov má na svém katastru nejednu historickou raritu – a jednou z nich je i kostel, ve kterém se bydlí. Je jím bývalý špitální kostelík sv. Jana Evangelisty, stojící na okraji obce již od poloviny 14. století. Presbytář dal vystavět nejspíše Půta Švihovský z Rýzmberka právě tak jako zámeckou kapli. Soudí se tak z dosud znatelného znaku pánů Švihovských, vymalovaného na jedné hlavici mezi žebry lodního klenutí. K soukromým účelům začal sloužit po úředním odsvěcení roku 1788. A tak kostelík, určený původně chudým a nemocným se tak stal soukromým obydlím pro dvě rodiny a jejich hospodářské zvířectvo. Do bývalého kněžiště a poloviny kostelní lodi bylo vloženo patro tak, že vznikly oddělené byty v přízemí a patře.

Kostelík by měl i nadále sloužit trvalému bydlení s tím, že jednoho dne bude v lodi umístěna veřejně přístupná výstavka o osudech této stavby spolu s pohledem do historie středověkého špitálnictví.

-odkaz: http://plzen.idnes.cz/manzele-bydli-v-byvalem-kostele-dnd-/plzen-zpravy.aspx?c=A160413_142426_plzen-zpravy_pp