Kokšín

 

Hrad či tvrz Kokšín stával na nevysokém, ale strmém kopci nedaleko Švihova. Historie sídla není bohužel známa, neboť se v historických pramenech vůbec neobjevuje. Existenci objektu lze nejspíše zařadit na sklonek středověku:  přelom 15. a 16. století.

Hrádek nejspíše sloužil jako předsunuté opevnění nedalekého hradu Švihova, především pak s důrazem na ostrahu jeho vodního opevňovacího systému.

Blízko se nachází lom, který naštěstí torzo hrádku nezasáhl.

Lokalitu pravděpodobně tvořil věžovitý palác se zaoblenými rohy, jehož přízemí bylo rozčleněno do dvou prostor. Budova byla obklopena příkopem a mohutným valem, za nímž se rozkládalo obdélníkové předhradí. To bylo zřejmě ohrazeno pouze palisádou. Ostatně ani v jiných částech hradiště nelze nalézt stopy po kamenném opevnění čí zástavbě.

Zbytky hrádku Kokšína jsou ukryty na zalesněném vršku nad řekou Úhlavou asi 1,5 km od nádraží ve Švihově a 600 metrů západně od stejnojmenné vesničky, ležící na hlavní silnici mezi Švihovem a Klatovy. Stačí se jen držet červené turistické značky a po krátkém, ale strmém výstupu zde najdete zbytky přízemí mohutné dvouprostorové věže či mázhaus, velká síň, paláce. Z vrcholu je krásný výhled a pod hradem je navíc hezké koupání v tůni řeky Úhlavy.Tam je také vhodné místo na přespání i s ohništěm.

 

Kokšín

 

Ves Kokšín povstala z části v malé rovince, z části na svahu po obou březích Točnického potoka pod Kokšínskou horou na zemské stezce směřující ze středu země na západ. Nazvali ji pravděpodobně Kokošín. Kokšín náleží mezi nejstarší vsi v kraji. Svědčí o tom především dolejší část, položená kolem kříže, zachovávající okrouhlou náves, kde se nacházejí selské dvory.

 

Roku 1186 daroval ves Kokšín kníže Fridrich klášteru v Kladrubech. Pokud to byl skutečně tento Kokšín, můžeme stáří vesnice datovat daleko dříve. Kdy ves připadla Švihovu, s nímž od poloviny 15. století sdílela proměny, není známo. Roku 1563 ji Zdeněk Kavka postoupil bratru Heraltovi a ten ji roku 1591 spolu s Osím zastavil Adamovi Šicovi na Poříčí.

 

 

Název obce

 

Jak vzniklo toto jméno, které je rozhodně původu místního (nikoli podle zakladatele) nelze s jistotou říci. Kokeš značí u Slováků kohouta. Nejpravděpodobnější je tento výklad: když naši předkové stavěli tuto ves a hledali pro ni jméno, ulpěli očima na květině pastuší tobolka, již staří Čechové říkali „kokoška“ a ves pojmenovali Kokšín.

 

 

 

Kokšínský hrádek

 

Hrádek nejspíše sloužil jako předsunuté opevnění nedalekého hradu Švihova, především pak s důrazem na ostrahu jeho vodního opevňovacího systému. (více najdete v informacích pro turisty)

 

Zajímavosti

V Kokšíně se narodil v roce 1857 Josef Voráček, profesor v Sofii a později v Uherském Brodě. Byl znalcem bulharského národopisu. Z bulharštiny též překládal.

V Kokšíně byl v minulosti rybník v místě nad loukou „Obecnice“. Do roku 1965 zde byla ještě část hráze, v tomto roce ji rozhrnulo JZD. Elektrifikace obce byla provedena z části v letech 1913 – 1914 zásluhou mlynáře Emila Tyla. Kokšínským sedlákům, kteří u něho mleli obilí, nabídl nadbytečné využití energie vyráběné ve vodní turbíně.