Křenice

 Obec ležící v kopcovité krajinì švihovské vrchoviny, devět kilometrù od Švihova, je připomínána již v roce 1339 jako majetek Chotěšovského kláštera. Název Křenice je odvozen od starodávného pojmenování – ves lidí Krščenových či Křtìnových.

 Během staletí se například jmenovala také Kczenicz, Krzemicze, Křenice, Kšenice, Kssenicze, Kschenitz a konečně v roce 1854 se objevuje název Křenice.

 Již ve 13. století zde stávala gotická tvrz, písemnì však byla potvrzena až ve 14. století. Od poloviny 14. století byl vlastníkem Chotěšovský klášter, který v 15. století statek prodal. Od poloviny 16. století byl majitelem Jetřich Valečský z Vřesovic. Za Vřesovcù byla ve druhé polovině 16. století v místě poplužního dvora postavena nová tvrz, snad na místě staré. Koncem 17. století se majitelem stal Jan Heřman Černín a připojil Křenice k Ježovùm. V 18. století byla tvrz přestavěna na sýpku. Dnes je budova tvrze v soukromých rukou.

 Dnešní tvrz si zachovala pouze obvodové zdivo na ploše přibližnì 30 x 15 m. Vnitřní prostory byly zcela vybourány v 18. století při přestavbě na sýpku a dnes uvnitř najdeme tři dřevěná patra typická právě pro sýpku. Na jižní stěně se dochovaly zbytky zajímavé renesanèní sgrafitové výzdoby, tvořené velkými obdélníky s rostlinnými motivy.

V obci je několik historických památek, které připomínají jednu z forem starých špýchárkù na Chudenicku. Jde například o špýchárek patřící k čp. 4, který je z části roubený, olepený hlínou s dřevìnou kuláčovou klentvou. Špýchárek u stavení čísla 9 je již zděný, patrový, s malou pavláčkou. V přízemí tohoto objektu jsou dva segmentově klenuté vstupy. Dalším příkladem by mohl být špýchar statku čp. 26, kdyby ho ovšem majitel svévolně, bez souhlasu památkářù nezboural.

V obci se také nachází kaple Panny Marie.