Informace městského úřadu


Omezení úředních hodin městského úřadu Švihov
V souladu s nařízením vlády o přijetí krizového stavu Městský úřad Švihov omezuje úřední hodiny pro veřejnost takto: pondělí: 14:00 - 17:00 hod středa: 14:00 - 17:00 hod. Omezení platí do odvolání. Děkujeme za pochopení. Kontakty pro vyřízení úředních záležitostí uvedeny v příloze. 
Poslední změna: 25.3.2020

Provoz restaurace U Hradu
Restaurace U Hradu zahajuje od pondělí 23. března prodej obědů přes ulici do přinesených nádob, nebo do jednorázových misek, které má restaurace k dispozici. Přejeme dobrou chuť. 
Poslední změna: 23.3.2020

Nové opatření ministerstva zdravotnictví - zákaz vstupu osob do maloobchodů (vyjma seniorů)
Poslední změna: 20.3.2020

Nová krizová opatření
Vláda ČR přijala nová opatření uvedená v příloze.  
Poslední změna: 18.3.2020

Přijetí krizového opatření - karantény
Vláda České republiky vydala dne 15. března 2020 Usnesení o přijetí krizového opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosi s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV - 2). Věnujte, prosím, pozornost dokumentům uloženým v přílohách. 
Poslední změna: 16.3.2020

Nouzový stav
Vláda vyhlásila kvůli koronaviru nouzový stav. Od čtvrtka 12. března od 14 hodin a na 30 dnů. Od pátečních šesti hodin také vláda zakázala s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření (předběžně na 30 dní). Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby. Naopak na svatebním obřadu nesmí být více než 30 osob. Vláda dále zakazuje: S účinností ode dne 13. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb, S účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 S účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie. 
Poslední změna: 13.3.2020

Omezení veřejné dopravy v době uzavření škol (nařízení vlády Koronavirus)
Bližší informace získáte na níže uvedeném odkazu https://www.poved.cz/cz/provoz-primestske-dopravy-v-souvislosti-se-skolnimi-prazdninami/  
Poslední změna: 10.3.2020

Uzavření Měststkého úřadu Švihov dne 11. 3. 2020
Dne 11. 3. 2020 bude Městský úřad Švihov uzavřen z důvodu přerušení dodávky elektřiny. 
Poslední změna: 6.3.2020


[prvni]    2/11    [další]    [poslední]         přejít na: