Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 15/2024 konané dne 20. 2. 2024

1. Zahájení

2. Ověření zápisu č. 14/2024

3. Kontrola plnění usnesení

4. Vodovod Kokšín

5. Ulice V Zahrádkách a Na Hrobárně

6. Pěstební práce v městských lesích

7. Žádosti spolků o dotace

8. Různé