Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Švihov - pověření ke vstupu a vjezdu