Úřední deska - archiv dokumentů
Titulní stránka » MĚSTSKÝ ÚŘAD  » Úřední deska  

 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 14.11.2023 Plzeňský kraj - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazeného v kategorii II. 29.11.2023 
 6.11.2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 12/2023 konané dne 14. 11. 2023 14.11.2023 
 25.10.2023 Zápis zastupitelstva města Švihova Z/11/23 25.11.2023 
 23.10.2023 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - schválení kanalizačního řádu Lhovice 2.11.2023 
 23.10.2023 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - schválení kanalizačního řádu Kokšín 2.11.2023 
 12.10.2023 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 13.11.2023 
 9.10.2023 Zápis zastupitelstva města Švihova Z/10/23 24.10.2023 
 5.10.2023 Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí - prodej pozemku 20.10.2023 
 2.10.2023 Záměr - uzavření Dohody o rozpuštění sdružení 17.10.2023 
 2.10.2023 Záměr - uzavření kupní smlouvy 17.10.2023 
 25.9.2023 Státní pozemkový úřad - zápis z Úvodního jednání Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Švihov 10.10.2023 
 15.9.2023 PK - Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č 3 Zásad územního rozvoje PK 2.10.2023 
 15.9.2023 Veřejná vyhláška - Stavební povolení - Stavební parcely Švihov - vodárna 2.10.2023 
 6.9.2023 Zápis zastupitelstva města Švihova Z/9/23 19.9.2023 
 22.8.2023 PÚP - veřejná vyhláška - švihovská pouť 4.9.2023 
 22.8.2023 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník 4.9.2023 
 10.8.2023 Veřejná vyhláška - PÚP - uzavírka Měčín Kbel 28.8.2023 
 10.8.2023 Veřejná vyhláška 28.8.2023 
 7.8.2023 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 9/2023 15.8.2023 
 12.7.2023 Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Klatovy - Nýrsko - Závěrečný účet 14.8.2023 
 10.7.2023 Zápis zastupitelstva města Švihova Z/8/23 10.8.2023 
 1.6.2023 Návrh závěrečného účtu - Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy 19.6.2023 
 24.5.2023 Zápis zastupitelstva města Švihova Z/7/23 26.6.2023 
 24.5.2023 PÚP - České hrady na Švihově 2023 8.6.2023 
 22.5.2023 Dražební vyhláška 22.6.2023 
 12.5.2023 Opatření obecné povahy - aktivní zóna záplavového území 29.5.2023 
 9.5.2023 Smlouva o poskytnuté dotaci 16.6.2023 
 30.4.2023 Návrh závěrečného účtu 2022 16.5.2023 
 25.4.2023 Zápis zastupitelstva města Švihova Z/6/23 25.5.2023 
 24.4.2023 Veřejná vyhláška - finanční úřad 24.4.2023 
 20.4.2023 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočené za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce 22.5.2023 
 17.4.2023 Zápis do MŠ - školní rok 2023 - 2024 3.5.2023 
 12.4.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o zrušení ochranného pásma vodního zdroje 27.4.2023 
 12.4.2023 Veřejná vyhláška KÚPK - veřejné projednávání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK 27.4.2023 
 4.4.2023 Rozhodnutí o umístění stavby - Lhovice KT - veřejné osvětlení 19.4.2023 
 22.3.2023 Zápis zastupitelstva města Švihova Z/5/23 22.3.2023 
 15.3.2023 Záměr pronájmu pozemku 30.3.2023 
 14.3.2023 Návrh opatření obecné povahy - záplavové území Třebýcinka 30.3.2023 
 28.2.2023 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Kbel 25.3.2023 
 28.2.2023 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Předslav 18.3.2023 
 24.2.2023 Nedostatečně identifikovaní vlastníci 24.3.2023 
 23.2.2023 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Malechov 13.3.2023 
 23.2.2023 Oznámení o zahájení územního řízení - Lhovice KT - veřejné osvětlení 11.3.2023 
 23.2.2023 OOP - Stanovení místní úpravy provozu - Školní ulice 10.3.2023 
 14.2.2023 Zápis schůze zastupitelstva města Švihova Z4/23 1.3.2023 
 9.2.2023 Oznámení o spojení řízení o změně rozhodnutí stavby a řízení o povolení výjimky - Švihov - Vodárna 25.2.2023 
 3.2.2023 Návrh opatření obecní povahy o zrušení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně pro vodní zdroj S3 21.2.2023 
 31.1.2023 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022 28.2.2023 
 31.1.2023 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Švihov 17.2.2023 
 22.1.2023 Schválená rozpočtová opatření 22.2.2023 
 20.1.2023 Informace podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 20.2.2023 
 16.1.2023 Změna rozpočtu č. 8 20.2.2023 
 5.1.2023 Rozhodnutí o umístění stavby - Stavební parcely Švihov - vodárna 23.1.2023 
 5.1.2023 Návrh místní úpravy provozu - Švihov Školní 23.1.2023 
 3.1.2023 Drive in stanoviště pro volbu prezidenta 2023 30.1.2023 
 3.1.2023 Telefonní čísla na Krajský úřad Plzeňského kraje - volba prezidenta z izolace COVID-19 30.1.2023 
 29.12.2022 Oznámení o době a místě konání voleb 30.1.2023 
 16.12.2022 Návrh rozpočtu - Účelové sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy DSO na rok 2022 16.1.2023 
 13.12.2022 Změna rozpočtu č. 7 13.1.2023 
 2.12.2022 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 28.1.2023 
 2.12.2022 Cena vodného a stočného 2023 2.1.2023 
 1.12.2022 Oznámení o zahájení územního řízení - Stavební parcely Švihov - Vodárna 16.12.2022 
 30.11.2022 Zápis č. 2/Z/22 30.12.2022 
 29.11.2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 22.1.2023 
 23.11.2022 Rozpočet 2023 - návrh 13.12.2022 
 23.11.2022 Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2027 - návrh 13.12.2022 
 22.11.2022 Návrh střednědobého rozpočtu ZŠ a MŠ Švihov - na období 2024 - 2025 22.12.2022 
 22.11.2022 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Švihov - na období 2023 22.12.2022 
 16.11.2022 OOP - Přechodná úprava provozu Jíno 5.12.2022 
 14.11.2022 Stanovení minimálního počtu členů volební komise 28.1.2023 
 14.11.2022 Změna rozpočtu č. 6 14.12.2022 
 14.11.2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 2/2022 22.11.2022 
 8.11.2022 MZe - opatření obecné povahy 8.12.2022 
 7.11.2022 OOP - Přechodná úprava provozu Na Hrobárně 22.11.2022 
 27.10.2022 Zápis č. 1/Z/22 12.11.2022 
 12.10.2022 Změna rozpočtu č. 5 14.11.2022 
 12.10.2022 PÚP - veřejná vyhláška - Kaliště 28.10.2022 
 26.9.2022 Zápis zastupitelstva města Švihova Z37/22 11.10.2022 
 9.9.2022 Změna rozpočtu č. 4 12.10.2022 
 8.9.2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky 2.10.2022 
 31.8.2022 PÚP - veřejná vyhláška - oprava mostů ve Švihově 16.9.2022 
 26.8.2022 OOP - Švihov pouť 12.9.2022 
 12.8.2022 Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí a pro volby do senátu 24.9.2022 
 9.8.2022 Stanovení počtu volebních okrsků do voleb zastupitelstva obcí a senátu 24.9.2022 
 21.7.2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise 6.8.2022 
 4.7.2022 Zaměr bezplatného převodu 4.8.2023 
 4.7.2022 Aukční vyhláška 28.7.2022 
 27.6.2022 Zápis zastupitelstva města Švihov Z36/22 11.7.2022 
 22.6.2022 PÚP - veřejná vyhláška - Hrady CZ 8.7.2022 
 17.6.2022 Výzva k odstranění vozidla neznámého vlastníka 18.7.2022 
 17.6.2022 Závěrečný účet města Švihova za rok 2021 - schválený 18.7.2022 
 16.6.2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026 18.7.2022 
 16.6.2022 Závěrečný účet - DSO Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko -Klatovy 18.7.2022 
 15.6.2022 Aukční vyhláška 15.7.2022 
 15.6.2022 PÚP- veřejná vyhláška - Švihov Mezihoří 1.7.2022 
 2.6.2022 Záměr pachtu zahrady 17.6.2022 
 31.5.2022 Závěrčný účet ZŠ a MŠ Švihov - návrh 21.6.2022 
 31.5.2022 Návrh závěrečného účtu města 2021 21.6.2022 
 30.5.2022 Zápis zastupitelstva města Švihov Z35/22 14.6.2022 
 6.5.2022 PÚP - zahájení o návrhu stanovení místní úpravy Švihov - Mezihoří 6.6.2022 
 6.5.2022 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/34/22 23.5.2022 
 28.4.2022 Finančí úřad pro Plzeňský kraj - veřejná vyhláška 30.5.2022 
 25.4.2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce 25.5.2022 
 22.4.2022 Záměr bezúplatného převodu pozemků 9.5.2022 
 23.3.2022 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/33/22 8.4.2022 
 17.3.2022 Záměr směny pozemků 4.4.2022 
 25.2.2022 Informace o výsledcích kontrol za rok 2021 31.12.2022 
 22.2.2022 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/32/22 10.3.2022 
 18.2.2022 Veřejná vyhláška - Školní a Zahradní - stavební povolení 7.3.2022 
 9.2.2022 Veřejná vyhláška - PÚP - Školní a Zahradní 24.2.2022 
 7.2.2022 Informace č. 1/2022 23.2.2022 
 4.2.2022 Informace podle § 60 odst. 4 zákona o odpadech za rok 2021 18.2.2022 
 1.2.2022 MZE - opatření obecné povahy (národní povodňový plán povodí Labe) 16.2.2022 
 25.1.2022 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. - za rok 2021 10.2.2022 
 24.1.2022 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/31/22 9.2.2022 
 14.1.2022 Veřejná vyhláška - zahájení řízení ul. Školní a Zahradní 31.1.2022 
 23.12.2021 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/30/21 10.1.2022 
 22.12.2021 Veřejná vyhláška - Katastr nemovitostí - osoby oprávněné z věcného břemene 22.12.2022 
 20.12.2021 Dražební vyhláška 5.1.2022 
 16.12.2021 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 741/3 v k. ú. Švihov - objekt vodojemu 31.12.2021 
 14.12.2021 Rozpočet na rok 2022 31.12.2022 
 14.12.2021 Návrh rozpočtu Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy DSO na rok 2022 14.1.2022 
 14.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2026 14.1.2022 
 13.12.2021 Veřejná vyhláška - Katastr nemovitostí - osoby oprávněné z věcného břemene Horová, Mazancová 13.12.2022 
 30.11.2021 Nález zvířat - 3 kočky 30.12.2021 
 25.11.2021 Výzva k odstranění vozidla - vraku 28.12.2021 
 23.11.2021 Zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Švihov 8.12.2021 
 19.11.2021 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/29/21 6.12.2021 
 15.11.2021 ZŠ a MŠ Střednědobý rozpočet na rok 2023 - 24 15.12.2021 
 15.11.2021 ZŠ a MŠ - Rozpočet na rok 2022 15.12.2021 
 15.11.2021 Vyhláška č. 3/2021 o obecním systému odpadového hospodářství 30.11.2021 
 15.11.2021 Vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za odpadový systém odpadového hospodářství 30.11.2021 
 19.10.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti 3.11.2021 
 18.10.2021 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/28/21 3.11.2021 
 18.10.2021 ČEZ - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 3.11.2021 
 12.10.2021 Záměr pronájmu pozemku Švihov 29.10.2021 
 12.10.2021 Záměr pronájmu pozemku Švihov 29.10.2021 
 12.10.2021 Záměr pronájmu pozemku Švihov 29.10.2021 
 6.10.2021 Veřejná vyhláška - Krajský úřad Plzeňského kraje 30.11.2021 
 4.10.2021 Veřejné zasedání zastupitelstva č. 28/21 - pozvánka 12.10.2021 
 30.9.2021 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Švihov na období 2023 - 2024 1.11.2021 
 22.9.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti 7.10.2021 
 22.9.2021 PÚP - Veřejná vyhláška - Lhovice MK 7.10.2021 
 20.9.2021 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/27/21 6.10.2021 
 15.9.2021 MZE - opatření obecné povahy 31.12.2022 
 15.9.2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se mění č. 1/2008 - koeficient pro výpočet daně z nemovitosti 30.9.2021 
 9.9.2021 PÚP - Veřejná vyhláška - oprava mostu Dolany 24.9.2021 
 6.9.2021 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 27/2021 - pozvánka 14.9.2021 
 2.9.2021 Přechodná úprava provozu - Pouť Švihov 16.9.2021 
 31.8.2021 Nařízení města Klatovy č. 4/2021 - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 15.9.2021 
 30.8.2021 PÚP - Veřejná vyhláška - oprava mostu Jíno 14.9.2021 
 30.8.2021 PÚP - Veřejná vyhláška - POUŤ 14.9.2021 
 13.8.2021 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/26/21 30.8.2021 
 4.8.2021 Záměr směny pozemků ve Švihově 19.8.2021 
 26.7.2021 Pozvánka na zastupitelstvo č. 26/21 3.8.2021 
 29.6.2021 Nařízení města Klatovy č. 3/2021 - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 29.7.2021 
 21.6.2021 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/25/21 6.7.2021 
 17.6.2021 Závěrečný účet města 2020 17.7.2021 
 11.6.2021 Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy - Zpráva auditora + závěrečný účet 12.7.2021 
 7.6.2021 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 25/2021 - pozvánka 15.6.2021 
 31.5.2021 Ministerstvo zemědělství - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 18.6.2021 
 27.5.2021 Aukční vyhláška na úřední desce - Lhovice 23.6.2021 
 26.5.2021 PÚP - Veřejná vyhláška Tyršova ulice, Švihov 11.6.2021 
 24.5.2021 Návrh závěrečného účtu ZŠ 2020 11.6.2021 
 21.5.2021 Záměr pachtu pozemků - výzva k podání nabídek 14.6.2021 
 20.5.2021 Aukční vyhláška na úřední desce 16.6.2021 
 19.5.2021 Návrh závěrčného účtu města za rok 2020 3.6.2021 
 18.5.2021 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/24/21 3.6.2021 
 12.5.2021 27.5.2021 
 12.5.2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu most Lhovice 27.5.2021 
 10.5.2021 Smlouvy o poskytnuté dotace 2021 25.5.2021 
 3.5.2021 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 24/2021 - pozvánka 11.5.2021 
 28.4.2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce 28.5.2021 
 26.4.2021 Záměr pachtu pozemku v k. ú. Třebýcinka - zahrada 11.5.2021 
 23.4.2021 Veřejná vyhláška - finanční úřad 24.5.2021 
 21.4.2021 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/23/21 7.5.2021 
 21.4.2021 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti 7.5.2021 
 2.4.2021 Zasedání zastupitelstva č. 23/21 - pozvánka 13.4.2021 
 30.3.2021 Záměr pachtu zahrady - Třebýcinka 14.4.2021 
 25.3.2021 Záměr pachtu pozemku v k. ú. Třebýcinka - zahrada 9.4.2021 
 25.3.2021 Záměr nájmu v k. ú. Švihov - veřejné prostranství 9.4.2021 
 24.3.2021 Dražební vyhláška 26.4.2021 
 1.3.2021 Záměr pachtu pozemku v k. ú. Třebýcinka 16.3.2021 
 1.3.2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu 16.3.2021 
 26.2.2021 Zrušení výběrového řízení 14.3.2021 
 24.2.2021 Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR 24.3.2021 
 8.2.2021 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/22/21 24.2.2021 
 25.1.2021 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 22/2021 - pozvánka 2.2.2021 
 20.1.2021 Opakoané veřejné projednání územního plánu Švihov 4.2.2021 
 11.1.2021 Kamýk u Švihova - vyhlášení revize katstru nemovitostí 11.2.2021 
 11.1.2021 Vosí - vyhlášení revize katastru nemovitostí 11.2.2021 
 11.1.2021 Kokšín - vyhlášení revize katastru nemovitostí 11.2.2021 
 6.1.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - náměstí TGM 21.1.2021 
 4.1.2021 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 25.2.2021 
 28.12.2020 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 21/2021 - pozvánka 6.1.2021 
 22.12.2020 PÚP - Veřejná vyhláška Kaliště 7.1.2021 
 18.12.2020 Záměr směny pozemků v k. ú. Švihov 4.1.2021 
 14.12.2020 Návrh rozpočtu Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy DSO na rok 2021 14.1.2021 
 27.11.2020 Rozpočet na rok 2021 - schválený č. 231/Z20/20 16.12.2020 
 27.11.2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 14.12.2020 
 27.11.2020 Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2025 - schválený 14.12.2020 
 27.11.2020 Program podpory akcí spolků na rok 2021 14.12.2020 
 27.11.2020 Progam podpory mládežnických složek spolků na rok 2021 14.12.2020 
 27.11.2020 Program podpory sportu na rok 2021 14.12.2020 
 27.11.2020 Záměr pachtu pozemku v k. ú. Švihov 14.12.2020 
 27.11.2020 Záměr pachtu pozemku v k. ú. Lhovice 14.12.2020 
 27.11.2020 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/20/20 14.12.2020 
 16.11.2020 Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Švihov 2022 - 2023 3.12.2020 
 16.11.2020 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Švihov 2021 3.12.2020 
 16.11.2020 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 20/2020 - pozvánka 24.11.2020 
 9.11.2020 Hřbitovní řád 9.12.2020 
 2.11.2020 Návrh rozpočtu 18.11.2020 
 14.10.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání změny č. 2 územního plánu Klatovy 18.11.2020 
 14.10.2020 Záměr směny pozemků 30.10.2020 
 12.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice č. 9 28.10.2020 
 9.10.2020 Provoz Městského úřadu Švihov v době nouzového stavu od 12. 10. do 25. 10. 2020 26.10.2020 
 6.10.2020 Veřejná vyhláška - změna č. 1 územního plánu Švihov 18.11.2020 
 1.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice č. 6 18.10.2020 
 16.9.2020 Informace o době a místě konání voleb 4.10.2020 
 16.9.2020 Změna rozpočtu č. 5 3.10.2020 
 7.9.2020 Záměr pronájmu - zahrada 23.9.2020 
 2.9.2020 Veřejná vyhláška - OOP - Švihovská pouť 17.9.2020 
 26.8.2020 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/19/20 10.9.2020 
 21.8.2020 Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise 4.10.2020 
 21.8.2020 Záměr pronájemu restaurace 7.9.2020 
 18.8.2020 Oznámení o době a místě voleb 2.10.2020 
 10.8.2020 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 19/2020 - pozvánka 19.8.2020 
 3.8.2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 3.10.2020 
 29.7.2020 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství ČR 29.8.2020 
 26.6.2020 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/18/20 11.7.2020 
 24.6.2020 Záměr - pacht zemědělských pozemků 9.7.2020 
 23.6.2020 Nařízení č. 3/2020 města Klatovy o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 9.7.2020 
 16.6.2020 Veřejná vyhláška - PÚP v k. ú. Jíno 2.7.2020 
 15.6.2020 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 18/2020 - pozvánka 23.6.2020 
 10.6.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení PÚP - Třebýcinka 26.6.2020 
 8.6.2020 Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 1 Územního plánu Švihov 24.7.2020 
 8.6.2020 Návrh závěrečného účtu příspěvkové organizace Města Švihov za rok 2019 - Základní škola a mateřská škola Švihov 23.6.2020 
 8.6.2020 Návrh závěrečného účtu Města Švihov za rok 2019 22.6.2020 
 4.6.2020 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/17/20 20.6.2020 
 25.5.2020 ČR - Správa statních hmotných rezerv - výběrové řízení 17.7.2020 
 18.5.2020 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 17/2020 - pozvánka 27.5.2020 
 15.5.2020 Opatření obecné povahy - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prosředí 30.5.2020 
 13.5.2020 Stavba vodních děl "Vodovodní přivaděč Dehtín - Švihov" - ROZHODNUTÍ 28.5.2020 
 29.4.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení PÚP - Přejezd Kokšín 15.5.2020 
 29.4.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení PÚP - Přejezd Dehtín 15.5.2020 
 27.4.2020 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Plzeňský kraj 27.5.2020 
 27.4.2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 - Švihov 27.5.2020 
 27.4.2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 - Červené Poříčí 27.5.2020 
 27.4.2020 Veřejná vyhláška - Tyršova ulice Švihov - stavební povolení 13.5.2020 
 8.4.2020 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství ČR 11.5.2020 
 30.3.2020 Oznámeni o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolední 15.4.2020 
 23.3.2020 Veřejná vyhláška - Švihov ulice Tyršova 9.4.2020 
 16.3.2020 Zrušení veřejného zasedání zastupitelstva 24.3.2020 
 12.3.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení PÚP 28.3.2020 
 9.3.2020 Záměr pronájmu zubní ordinace 25.3.2020 
 9.3.2020 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 17/2020 18.3.2020 
 6.3.2020 Návrh opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území vodního toku 23.3.2020 
 19.2.2020 Záměr prodeje obecního pozemku pro stavbu rodinného domu ve Švihově 6.3.2020 
 7.2.2020 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 16/2020 - pozvánka 19.2.2020 
 6.2.2020 Usnesení - Dražební vyhláška 6.3.2020 
 4.2.2020 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí Jíno, Stropčice, Třebýcinka, Švihov 30.9.2020 
 30.1.2020 Záměr města k pronájmu pozemku v k. ú. Kokšín 15.2.2020 
 23.1.2020 ČR - Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení 15.4.2020 
 23.1.2020 Veřejná vyhláška - Třebýcinka autobusová zastávka 8.2.2020 
 13.1.2020 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 15/2020 - pozvánka 22.1.2020 
 3.1.2020 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/14/19 20.1.2020 
 19.12.2019 Obecně závazná vyhláška města Švihov č. 3/2019, o místním poplatku ze psů 3.1.2020 
 19.12.2019 Obecně závazná vyhláška města Švihov č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 3.1.2020 
 19.12.2019 Obecně závazná vyhláška města Švihov č. 5/2019, o místním poplatku ze vstupného 3.1.2020 
 19.12.2019 Obecně závazná vyhláška města Švihov č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 3.1.2020 
 19.12.2019 Změna rozpočtu č. 8 3.1.2020 
 11.12.2019 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství 31.12.2022 
 9.12.2019 Rozpočet Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy na rok 2020 9.1.2020 
 9.12.2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků 9.1.2020 
 9.12.2019 Rozpočtový výhled 2020 - 2023 9.1.2020 
 9.12.2019 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 14/2019 17.12.2019 
 4.12.2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/19 20.12.2019 
 4.12.2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení 20.12.2019 
 19.11.2019 Oznámení o vyhlášení revize KN k. ú. Kaliště u Červeného Poříčí 31.7.2020 
 19.11.2019 Oznámení o vyhlášení revize KN k. ú. Lhovice 31.7.2020 
 18.11.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 26.11.2019 od 18.00 v KD Švihov 27.11.2019 
 24.10.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 05.11.2019 od 18.00 v KD Švihov 6.11.2019 
 22.10.2019 Tiskové prohlášení - únik jedovaté látky do Drnového potoka 31.10.2019 
 2.10.2019 Dražební vyhláška Švihov čp. 98 konaná 05.11.2019 6.11.2019 
 2.10.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Červenková V. 15.10.2019 
 2.10.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Ostrihonova V. 15.10.2019 
 2.10.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Zimermanova J. 15.10.2019 
 2.10.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Jakus Ivan 11.10.2019 
 30.9.2019 Nález čipového pásku 27.09.2019 31.10.2019 
 25.9.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Babka, ze dne 25.09.2019 8.10.2019 
 23.9.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 01.10.2019 od 18.00 v KD Švihov 2.10.2019 
 20.9.2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Švihov 25.10.2019 
 19.9.2019 ČSAD výluka od 23.09. do 30.09.2019 linka 432240, linka 432240 1.10.2019 
 16.9.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Hofmannová Petra, ze dne 16.09.2019 27.9.2019 
 11.9.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Rubáš Zdeněk, ze dne 11.09.2019 24.9.2019 
 9.9.2019 TJ Sokol Švihov pořádá zájezd dne 17.11.2019 na muzikál Sestra v akci 25.9.2019 
 6.9.2019 Vyhlášení výběrového řízení - tajemník/tajemnice Městského úřadu ve Švihově 24.9.2019 
 4.9.2019 Opatření obecní povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 5.10.2019 
 26.8.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 21.08.2019 - Šíp Martin 3.9.2019 
 26.8.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 21.08.2019 - Babka Pavel 3.9.2019 
 26.8.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 19.08.2019 - Šíp Martin 30.8.2019 
 21.8.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 15.08.2019 - Jechura Martin 27.8.2019 
 19.8.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 27.08.2019 od 18.00 v KD Švihov 28.8.2019 
 16.8.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Rubáš Zdeněk 3.9.2019 
 16.8.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky ze dne 15.08.2019 - Jechura Martin 27.8.2019 
 13.8.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky ze dne 12.08.2019 - Balounová Jana 23.8.2019 
 8.8.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu Švihov 31.08. - 01.09.2019 26.8.2019 
 1.8.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Hofmannová Michaela 17.8.2019 
 1.8.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Jakus Ivan 8.8.2019 
 29.7.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Jakus 8.8.2019 
 29.7.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Zimermann 6.8.2019 
 29.7.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky - Jakus Ivan 6.8.2019 
 24.7.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Zimermann 6.8.2019 
 12.7.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Hofmanová Michaela 26.7.2019 
 4.7.2019 Elektronická dražba k.ú. Otěšice - lesní pozemek 29.8.2019 
 28.6.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 24.06.2019 - Šíp Martin 5.7.2019 
 19.6.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 13.06.2019 - Jechura Martin 27.6.2019 
 18.6.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Achac Erik 28.6.2019 
 17.6.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 25.06.2019 od 18.00 v KD Švihov 26.6.2019 
 14.6.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení přechodné úpravy provozu 28.7.2019 
 13.6.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky ze dne 13.06.2019 - Jechura Martin 25.6.2019 
 12.6.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Pultar Václav 25.6.2019 
 10.6.2019 Účetní závěrka DSO Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy 30.6.2020 
 6.6.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 05.06.2019 a 06.06.2019 - Jakus Ivan 22.6.2019 
 6.6.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 05.06.2019 - Babka Jaroslav 18.6.2019 
 5.6.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu Švihov 22.06.2019 22.6.2019 
 28.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Šíp Martin, ze dne 28.05.2019 8.6.2019 
 27.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Jakus Ivan, Rubáš Zdeněk, Hofmannová Michaela 7.6.2019 
 27.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 23.05.2019 - Červenková Vladimíra 4.6.2019 
 27.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 24.05.2019 - Jakus Ivan 3.6.2019 
 20.5.2019 Záměr prodeje hasičské stříkačky PPS 12 6.6.2019 
 20.5.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Pultar Václav 1.6.2019 
 20.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 20.05.2019 - Jakus Ivan 31.5.2019 
 20.5.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Hofmannová Michaela 31.5.2019 
 20.5.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Hofmannová Michaela 31.5.2019 
 20.5.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 13.05.2019 -Zábran Jan 24.5.2019 
 20.5.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 13.05.2019 -Jana Balounová 24.5.2019 
 17.5.2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 67/3 a st.p.č. 50/2 k.ú. Švihov u Klatov 4.6.2019 
 16.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 16.05.2019 - Jirmus Ivan 1.6.2019 
 15.5.2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - podíl 1/2 k.ú. Sobětice u Klatov 11.7.2019 
 15.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 15.05.2019 - Ivan Jakus 28.5.2019 
 15.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 15.05.2019 - Martin Šíp 28.5.2019 
 15.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 14.05.2019 - Zdeněk Rubáš 25.5.2019 
 15.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 13.05.2019 - Jana Balounová 25.5.2019 
 13.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 13.05.2019 - Jan Zábran 24.5.2019 
 6.5.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 14.05.2019 od 18.00 v KD Švihov 15.5.2019 
 30.4.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 30.04.2019 - Jakus Ivan 13.5.2019 
 26.4.2019 Elektronická dražba k.ú. Otěšice 27.6.2019 
 26.4.2019 Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Plzeňský kraj - hromadný předpis daně z nemovitých věcí na rok 2019 28.5.2019 
 25.4.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Sekyra Dominik 11.5.2019 
 24.4.2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1583/1 k.ú. Švihov u Klatov 14.5.2019 
 17.4.2019 Porovnání položek pro výpočet ceny vodného a stočného za r. 2018 18.5.2019 
 17.4.2019 Nález klíčů ve Švihově ve Školní ulici dne 17.04.2019 17.5.2019 
 17.4.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Hofmannová Petra 3.5.2019 
 15.4.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 23.04.2019 od 18.00 v KD Švihov 23.4.2019 
 8.4.2019 Opatření obecné povahy MZE č.j. 18918/2019-MZE-16212 - kůrovec 31.12.2022 
 2.4.2019 Nález klíčů ve Švihově dne 25.03.2019 30.4.2019 
 27.3.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Šíp Martin 10.4.2019 
 25.3.2019 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Švihov 24.4.2019 
 22.3.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Šíp Martin 9.4.2019 
 22.3.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Jakus Ivan 2.4.2019 
 20.3.2019 volby do Evropského parlamentu 24.-25.05.2019 - stanovení minimálního počtu členů OKVk 26.5.2019 
 19.3.2019 Úřední den v místních částech 06.04.2019 7.4.2019 
 14.3.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Rubáš Zdeněk 30.3.2019 
 13.3.2019 Nález křovinořezu za Švihovem dne 04.03.2019 7.4.2019 
 11.3.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 19.03.2019 od 18.00 v KD Švihov 20.3.2019 
 6.3.2019 Záměr pronájmu nebytových prostor nacházejících se v budově radnice Švihov, Nám. Dr.E.Beneše 38 23.3.2019 
 5.3.2019 Oznámení o konání zápisu do 1. třídy ZŠ a MŠ Švihov dne 04.04.2019 5.4.2019 
 5.3.2019 Záměr pronájmu nebytových prostor nacházejících se v KD Švihov 21.3.2019 
 26.2.2019 Plán rozvoje sportu 2019 - 2024 16.3.2019 
 22.2.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 21.02.2019 -Pultar Václav 1.3.2019 
 20.2.2019 Nález klíčů ve Švihově dne 20.02.2019 31.3.2019 
 20.2.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Hasala Jakub 6.3.2019 
 11.2.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 19.02.2019 od 18.00 v KD Švihov 20.2.2019 
 7.2.2019 Přerušení dodávky elektrické energie v obci Kamýk, Vosí, Kokšín dne 27.02.2019 28.2.2019 
 7.2.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 04.02.2019 -Jakus Ivan 15.2.2019 
 5.2.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Jakus Ivan 19.2.2019 
 4.2.2019 Výzva k vyzvedntí zásilky ze dne 04.02.2019 - Jakus Ivan 17.2.2019 
 29.1.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Jakus Ivan 9.2.2019 
 28.1.2019 Nález klíčů ve Švihově dne 28.01.2019 28.2.2019 
 24.1.2019 Z/4/19 - Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 15.01.2019 25.2.2019 
 21.1.2019 Opakovaná výzva k zvyvednutí zásilky - Zábran Jan 25.1.2019 
 18.1.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Rubáš Zdeněk 2.2.2019 
 15.1.2019 Oznámení o možnosti vyzvednout si poštovní zásilku - Hofmannová Michaela 31.1.2019 
 14.1.2019 Oznámení o možnosti vyzvednout si poštovní zásilku - Zábran Jan 26.1.2019 
 10.1.2019 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 26.1.2019 
 10.1.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Pultar Václav 18.1.2019 
 10.1.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Šlehofer Josef 18.1.2019 
 10.1.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Sedlák Josef Ing. 16.1.2019 
 9.1.2019 Publicita "Veřejně prospěšné práce" 01.04.2018 - 30.11.2018 9.4.2019 
 9.1.2019 Oznámení o možnosti vyzvednout si poštovní zásilku - Jechura Martin 22.1.2019 
 9.1.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Hasala Pavel 15.1.2019 
 7.1.2019 Oznámení o možnosti vyzvednout si poštovní zásilku - Šíp Martin 18.1.2019 
 7.1.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 15.01.2019 od 18.00 v KD Švihov 16.1.2019 
 4.1.2019 Oznámení o možnosti vyzvednout si poštovní zásilku - Hasala Pavel 15.1.2019 
 31.12.2018 Oznámení o možnosti vyzvednout si poštovní zásilku - Sedlák Josef 16.1.2019 
 19.12.2018 Záměr pronájmu nebytových prostor restaurace Švihov, Tyršova 274 5.1.2019 
 18.12.2018 Opakovaná výzva k vyzvedntí zásilky ze dne 17.12.2018 - Červenková Vladimíra 28.12.2018 
 7.12.2018 Opakovaná výzva k vyzvedntí zásilky ze dne 07.12.2018 - Jakus Ivan 14.12.2018 
 7.12.2018 Opakovaná výzva k vyzvedntí zásilky ze dne 07.12.2018 - Hasala Pavel 14.12.2018 
 5.12.2018 Změna ve vývozu komunálního odpadu dne 24.12.2018 ve ŠVIHOVĚ (kromě NÁDRAŽNÍ ULICE!!!) 24.12.2018 
 3.12.2018 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 11.12.2018 od 18.00 v KD Švihov 12.12.2018 
 21.11.2018 Nález hotovosti ve Švihově 27.12.2018 
 13.11.2018 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Švihov na r. 2019 28.12.2018 
 13.11.2018 Návrh střednědobého výhledu na r. 2020 - 2021 ZŠ a MŠ Švihov 28.12.2018 
 9.11.2018 Informace o konání zastupitelstva města v PONDĚLÍ!!! 19.11.2018 od 18.00 v KD Švihov 20.11.2018 
 24.10.2018 Vyhlášení výběrového řízení na pozici úředníka Městského úřadu Švihov 13.11.2018 
 22.10.2018 Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města v úterý 30.10. 2018 v 18.00 v KD Švihov 31.10.2018 
 17.10.2018 Dražební vyhláška k.ú. Švihov u Klatov - elektronická dražba 05.12.2018 6.12.2018 
 9.10.2018 Přerušení dodávky elektrické energie v obci Kamýk, Těšnice, Kaliště, Lhovice v dnech 11.10.2018 - 16.10.2018 17.10.2018 
 8.10.2018 Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. na povinnost odstranění a okleštění stromoví 16.11.2018 
 20.9.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 2018 8.10.2018 
 19.9.2018 Nález klíčů ve Švihově dne 17.09.2018 8.10.2018 
 18.9.2018 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 4.10.2018 
 11.9.2018 Výzva k vyzvednutí písemnosti doručované prostřednictvím České pošty - Hofmannová Michaela 27.9.2018 
 6.9.2018 Pozvánka na 1. zasedání OKVk - komunální volby 2018 13.9.2018 
 4.9.2018 Nález klíčů ve Švihově dne 03.09.2018 31.10.2018 
 4.9.2018 Nález klíče ve Švihově dne 03.09.2018 18.9.2018 
 31.8.2018 Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Aktualizace č. 4. Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 8.10.2018 
 29.8.2018 Dražební vyhláška k.ú. Třebýcinka - dražba 03.10.2018 od 10.00 hod. na Finančním úřadu v Klatovech 4.10.2018 
 28.8.2018 Veřejná vyhláška - oznámení ve věci rušení trvalého pobytu Alena Mašatová, Lhovice 44 13.9.2018 
 28.8.2018 Veřejná vyhláška - oznámení ve věci rušení trvalého pobytu Josefa Hochmana, Lhovice 44 13.9.2018 
 8.8.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZO konané 05.10.-06.10.2018 7.10.2018 
 8.8.2018 Záměr prodeje stavebních pozemků ve Švihově v lokalitě "Záhumenice" parc.č. 613/4, parc.č. 614/28 k.ú. Švihov u Klatov 27.8.2018 
 7.8.2018 Nález klíčů ve Švihově ve Školní ulici u ZŠ dne 06.08.2018 7.9.2018 
 1.8.2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 05. - 06. 10. 2018 4.10.2018 
 26.7.2018 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 07.08.2018 od 18.00 hod. v KD Švihov 8.8.2018 
 20.7.2018 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu konání festivalu ČESKÉ HRADY 6.8.2018 
 17.7.2018 Výzva k vyzvednutí poštovní písemnosti ze dne 17.07.2018 - Benetka Marek 2.8.2018 
 13.7.2018 Výzva ze dne 13.07.2018 k vyzvednutí poštovní zásilky - Černoch František 24.7.2018 
 11.7.2018 Záměr pachtu pozemku p.č. 1102 a p.č. 1103 vše k.ú. Kokšín 27.7.2018 
 9.7.2018 Komunální volby 2018 - Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů 5.10.2018 
 3.7.2018 Záměr prodeje movité věci - hasičská stříkačka PPS 12 vč.příslušenství 19.7.2018 
 3.7.2018 Výzva ze dne 03.07.2018 k vyzvednutí poštovní zásilky - Jakus Ivan 16.7.2018 
 3.7.2018 Opakovaná výzva ze dne 02.07.2018 k vyzvedntí poštovní zásilky - Pek Richard, Jakus Ivan 10.7.2018 
 2.7.2018 Výzva k vyzvednutí písemnosti Pek Richard 10.7.2018 
 2.7.2018 Opakovaná výzva ze dne 02.07.2018 k vyzvednutí poštovní zásilky - Pek Richard 10.7.2018 
 2.7.2018 Výzva k vyzvednutí písemnosti Jakus Ivan 9.7.2018 
 26.6.2018 Změny ve vydávání občanských průkazů, cestovních pasů a řidičských průkazů od 01.07.2018 31.12.2018 
 11.6.2018 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 19.06.2018 od 18.00 hod. v KD Švihov 20.6.2018 
 4.6.2018 Nařízení města Klatovy č. 1/2018, kterým se zakazuje vstup do lesa v k.ú. Hamry na Šumavě 2.7.2018 
 22.5.2018 Nález klíče ve Švihově dne 21.05.2018 31.5.2018 
 18.5.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Hofmanová Marie, Praha; Hofmanová Růžena, Praha 4.6.2018 
 30.4.2018 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisu daně z nemovitých věcí na rok 2018 na Finančním úřadě Klatovy 30.5.2018 
 27.4.2018 Návrh závěřečného účtu města Švihov za rok 2017 16.5.2018 
 23.4.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Achac Erik, Stropčice 9.5.2018 
 18.4.2018 Oznámení SPÚ ČR o zamýšleném převodu podílu pozemku p.č. 1031 k.ú. Kokšín 18.7.2018 
 9.4.2018 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 17.04.2018 od 18.00 hod. v KD Švihov 18.4.2018 
 4.4.2018 Zápis do Mateřské školy Švihov 03.05.2018 od 7.30 hod do 15.30 hod. 4.5.2018 
 28.3.2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemní komunikaci I/27 ve městě Švihov 13.4.2018 
 26.3.2018 Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 7.5.2018 
 26.3.2018 Nález klíčů ve Švihově - Na Borku dne 26.03.2018 26.4.2018 
 26.3.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Achac Erik, Stropčice 11.4.2018 
 20.3.2018 Porování položek pro výpočet ceny vodného a stočného za rok 2017 5.4.2018 
 19.3.2018 Dražební vyhláška - elektronická dražba 16.05.2018 - podíl 1/4 st. 265, p.č.711/77 k.ú. Švihov u Klatov 17.5.2018 
 12.3.2018 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 20.03.2018 od 18.00 hod. v KD Švihov 21.3.2018 
 7.3.2018 Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový 29.8.2018 
 14.2.2018 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. - za rok 2017 10.1.2019 
 14.2.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Hofmanová Marie, Hofmanová Růžena 2.3.2018 
 8.2.2018 Publicita k projektu "Nové pracovní příležitosti - Veřejně prospěšné práce" 31.5.2018 
 7.2.2018 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 26.3.2018 
 5.2.2018 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 13.02.2018 od 18.00 hod. v KD Švihov 14.2.2018 
 25.1.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních, veřejně přístupných komunikacích a navazujících silnicích 12.2.2018 
 22.1.2018 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 30.01.2018 od 18.00 hod. v KD Švihov 29.1.2018 
 16.1.2018 Záměr pronájmu části nebytových prostor ve Švihově č.p. 378 za účelem umístění antén mikrovlnné technologie 1.2.2018 
 15.12.2017 Záměr pachtu části pozemku parc.č. 1475/1 k.ú. Lhovice 5.1.2018 
 15.12.2017 Záměr pachtu pozemku parc.č.39/3 a pozemku parc.č.39/4 vše k.ú. Lhovice 5.1.2018 
 13.12.2017 Účelové sdružení obcí pro vodovod Nýrsko-Klatovy - rozpočet r.2018, střednědobý výhled rozpočtu 2018-2021 27.12.2018 
 13.12.2017 Rozpočet města na r. 2018 12.12.2018 
 13.12.2017 OZV č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Švihov 29.12.2017 
 13.12.2017 OZV č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Borovy 29.12.2017 
 13.12.2017 Povolení k provedení vodních děl "Vodovodní přivaděč Dehtín - Švihov" 29.12.2017 
 7.12.2017 Změna svozu komunálního odpadu v době vánočních svátků 2017 2.1.2018 
 4.12.2017 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 12.12.2017 od 18.00 hod. v KD Švihov 13.12.2017 
 20.11.2017 Dražební vyhláška - elektronická dražba st.93 k.ú. Švihov u Klatov vč.stavby Švihov č.p. 58 18.1.2018 
 13.11.2017 Vyhlášený konkurz na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Čachrov 5.12.2017 
 13.11.2017 Informace o konání ZM 21.11.2017 od 18.00 hod. v KD Švihov 22.11.2017 
 10.11.2017 Dražební vyhláška - elektronická dražba dobrovolná, k.ú. Švihov u Klatov, k.ú. Lhovice 14.12.2017 
 10.11.2017 Územní rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny a vodovodní přípojky Kamýk čp. 13 27.11.2017 
 8.11.2017 Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství o nařízení zpracování nahodilých těžeb 24.11.2017 
 8.11.2017 Oznámení o zahájení vodoprávního a stavebního řízení 24.11.2017 
 31.10.2017 Přerušení dodávky elektrické energie ve Švihově 20.11.2017 7.30 - 13.00 hod. 21.11.2017 
 26.10.2017 Zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor Kulturního domu Kaliště 13.11.2017 
 23.10.2017 Přerušení dodávky elektrické energie Stropčice dne 07.11.2017 8.11.2017 
 9.10.2017 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 17.10.2017 od 18.00 hod. v KD Švihov 18.10.2017 
 2.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR 20.10.-21.10.017 23.10.2017 
 2.10.2017 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Návrh opatření obecné povahy 18.10.2017 
 29.9.2017 Zveřejnění záměru směny části pozemku parc.č. 725/7 k.ú. Švihov u Klatov 17.10.2017 
 26.9.2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v části obce Švihov 20.10.2017 od 7.30 do 13.00 hod. 23.10.2017 
 26.9.2017 Svoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu - říjen 2017 23.10.2017 
 21.9.2017 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí 29.9.2017 
 19.9.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 30.11.2017 
 18.9.2017 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 26.09.2017 od 18.00 hod. v KD Švihov 27.9.2017 
 8.9.2017 Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 725/7, 735/1, 818, 817/2, 1637/5 vše k.ú. Švihov u Klatov 26.9.2017 
 8.9.2017 Zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 725/7, 735/1 vše k.ú. Švihov u Klatov 26.9.2017 
 8.9.2017 Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 734/6 k.ú. Švihov u Klatov 26.9.2017 
 5.9.2017 Přerušení dodávky elektrické energie dne 26.09.2017 - Kamýk, Kokšín, Vosí 27.9.2017 
 4.9.2017 Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu 31.12.2017 
 4.9.2017 Oznámení o upuštění od elektronické dražby, která se měla konat 19.09.2017 20.9.2017 
 25.8.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Hofmannová Petra 11.9.2017 
 25.8.2017 Nález klíčů ve Švihově 4.9.2017 
 22.8.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Hofmannová Michaela 7.9.2017 
 21.8.2017 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 29.08.2017 od 18.00 hod. v KD Švihov 30.8.2017 
 17.8.2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 23.10.2017 
 17.8.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 2.10.2017 
 16.8.2017 Dražební vyhláška - dobrovolná elektronická dražba 19.09.2017 4.9.2017 
 15.8.2017 Přerušení dodávky elektrické energie 08.09.2017 v Kamýku a ve Vosí 11.9.2017 
 15.8.2017 Přerušení dodávky elektrické energie 04.09. 2017 ve Vosí 5.9.2017 
 10.8.2017 Obecně závazná vyhláška města Švihov č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy 28.8.2017 
 7.8.2017 Nález finanční hotovosti 8.8.2017 
 28.7.2017 Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Hofmannová Petra, Kokšín 14.8.2017 
 26.7.2017 Přerušení dodávky elektřiny 08.08.2017 Kamýk, Kokšín, Vosí 9.8.2017 
 17.7.2017 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 25. 7. 2017 od 18,00 hod na MěÚ Švihov 26.7.2017 
 13.7.2017 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 293/2 k.ú. Kaliště u Červeného Poříčí 31.7.2017 
 13.7.2017 Zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 1618/4 a části pozemku p.č. 1618/6 k.ú. Švihov u Klatov 31.7.2017 
 13.7.2017 Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Hofmannová Michaela, Kokšín 31.7.2017 
 7.7.2017 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor ordinace ženského lékaře ve Švihově, Školní 392 24.7.2017 
 3.7.2017 Dražební vyhlášky k.ú. Švihov u Klatov 28.9.2017 
 20.6.2017 Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Stropčice, k.ú. Třebýcinka 20.9.2017 
 12.6.2017 VEŘEJNÁ SLUŽBA - informace pro organizace, informace pro klienty změna od 01.02.2017 31.7.2017 
 12.6.2017 Vyrozumění a výzva případně dotčeným osobám - žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu k.ú. Švihov u Klatov 13.7.2017 
 29.5.2017 Územní rozhodnutí o umístění stavby VODOVODNÍ PŘIVADĚČ DEHTÍN - ŠVIHOV 14.6.2017 
 24.5.2017 Zveřejnění záměru směny části pozemku parc.č. 725/7 k.ú. Švihov u Klatov 12.6.2017 
 24.5.2017 Zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc.č. 1/5 k.ú. Švihov u Klatov 12.6.2017 
 24.5.2017 Zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc.č. 734/4 a části pozemku parc.č. 738/3 k.ú. Švihov u Klatov 12.6.2017 
 17.5.2017 Veřejná vyhláška 2.6.2017 
 15.5.2017 Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území 30.6.2017 
 12.5.2017 Dražební vyhláška nemovitost k.ú. Švihov u Klatov 13.6.2017 
 5.5.2017 Informace o konání zasedání zastupitelstva města dne 16.05.2017 v KD Švihov 17.5.2017 
 28.4.2017 Konkurz na obsazení funkce ředitele Základní školy Hartmanice, příspěvková organizace 1.6.2017 
 28.4.2017 Veřejná vyhláška FÚ pro Plzeňský kraj - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2017 30.5.2017 
 18.4.2017 Publicita projektu "Veřejně prospěšné práce" 19.7.2017 
 18.4.2017 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání VODOVODNÍ PŘIVADĚČ DEHTÍN-ŠVIHOV 4.5.2017 
 13.4.2017 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1475/39 k.ú. Lhovice 2.5.2017 
 11.4.2017 Zápis do Mateřské školy Švihov dne 3.5.2017 od 7.30 do 15.30 hod. 4.5.2017 
 3.4.2017 Informace o konání zastupitelstva města dne 11.04.2017 v KD Švihov 12.4.2017 
 29.3.2017 Kalkulace ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 17.4.2017 
 15.3.2017 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1475/1 k.ú. Lhovice 4.4.2017 
 15.3.2017 Přerušení dodávky elektrické energie v části BEZDĚKOV dne 3.4. 2017 4.4.2017 
 13.3.2017 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v r. 2017 31.12.2017 
 13.3.2017 Přerušení dodávky elektrické energie 29.3.2017 - Kokšín, Vosí, Kamýk 30.3.2017 
 27.2.2017 Informace o konání zasedání zastupitelstva města 7.3. 2017 v KD Švihov 8.3.2017 
 23.2.2017 ÚŘEDNÍ DEN 24.3. 2017 v místních částech Kokšín, Třebýcinka, Kaliště, Stropčice a Jíno 25.3.2017 
 17.2.2017 Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha -bobra evropského 6.3.2017 
 16.2.2017 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu "Most.ev.č. MK-01 přes Točnický potok v obci Kokšín" 8.3.2017 
 15.2.2017 Výva k podání naídky ve veřejné zakázce malého rozsahu - oprava Vrchlického ulice 3.3.2017 
 8.2.2017 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. - za rok 2016 31.12.2017 
 30.1.2017 Informace o konání zastupitelstva města 7.2.2017 v KD Švihov 8.2.2017 
 26.1.2017 Dne 26.1.2017 byli nalezeni 2 psi neurčité malé rasy mezi Ttřebýcinkou a Švihovem 9.6.2017 
 20.1.2017 Záměr směny pozemků v k.ú. Kaliště u Červeného Poříčí 8.2.2017 
 20.1.2017 Záměr směny pozemků ve vlastnictví Města Švihov v k.ú. Lhovice, Vřeskovice, Jíno a Švihov u Klatov 8.2.2017 
 16.1.2017 Oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o přírodní památku Stará Úhlava 1.2.2017 
 12.1.2017 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba čj.085 EX 5100/14-134 28.2.2017 
 12.1.2017 Návrh opatření obecné povahy - povolení výjimky ze základních ochranných podmínek bobra evropského 12.2.2017 
 9.1.2017 Informace o konání zasedání zastupitelstva města dne 17.1.2017 18.1.2017 
 6.1.2017 Informace o návrhu výroku územ.rozhodnutí Kamýk vrtaná studna 23.1.2017 
 21.12.2016 Územní rozhodnutí o umístění stavby "Vrtaná studna" na st.p. 7 k.ú. Kamýk u Švihova 6.1.2017 
 12.12.2016 Informace o konání zastupitelstva města dne 20.12.2016 21.12.2016 
 30.11.2016 Rozpočtový výhled 2017 - 2021 12.12.2018 
 30.11.2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 21.12.2016 
 21.11.2016 informace o konání zastupitelstva Města Švihov 29.11.2016 30.11.2016 
 8.11.2016 Usnesení o provedení elektronické dražby č.j.030 EX 27110/13-102 13.1.2017 
 31.10.2016 Veřejná vyhláška - záplavové území Točnický potok 15.11.2016 
 25.10.2016 Informace o konání zastupitelstva města 1.11.2016 1.11.2016 
 21.10.2016 Termíny veřejných schůzí na obcích 26.11.2016 
 17.10.2016 Výsledky voleb - Senát II. kolo 2016 30.11.2016 
 11.10.2016 Informace o konání zastupitelstva města 18.10.2016 18.10.2016 
 29.9.2016 OZV Požární řád města Švihov 1/2016 14.10.2016 
 26.9.2016 Nabídka prodeje stavebních buněk 11.9.2016 
 20.9.2016 Oznámení o době a místě konání voleb 16.10.2016 
 20.9.2016 Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor 15.10.2016 
 20.9.2016 Výběrové řízení - účetní obce Dolany 3.10.2016 
 19.9.2016 Informace o přerušení dodávky elektřiny Vosí 12.10.2016 12.10.2016 
 15.9.2016 Návrh opatření - stanovení záplavového území Točnického potoka 3.10.2016 
 13.9.2016 Informace o konání zasedání zastupitelstva 20.9.2016 20.9.2016 
 12.9.2016 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví 30.11.2016 
 7.9.2016 Oznámení zamýšleném převodu pozemku - k.ú. Kaliště 7.12.2016 
 30.8.2016 Uzavírka provozu na nám. Dr. E: Beneše ve dnech 3.9.-4.9.2016 5.9.2016 
 29.8.2016 Uzavírka provozu na nám. Dr. E. Beneše dne 10.09.2016 12.9.2016 
 25.8.2016 Nabídka prodeje pozemku v Kamýku 19.9.2016 
 25.8.2016 Nabídka pronájmu pozemku ve Švihově 19.9.2016 
 24.8.2016 Nařízení exekuce - rod. dům č.p. 58 ve Švihově 12.10.2016 
 19.8.2016 Informace o počtu a sídle volebních okrskových komisí 7.10.2016 
 16.8.2016 Informace o konání zasedání zastupitelstva města 23.08.2016 23.8.2016 
 9.8.2016 Dražební vyhláška - pozemky k.ú. Třebýcinka 21.9.2016 
 9.8.2016 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice tajemník/tajemnice MěÚ Švihov 25.8.2016 
 29.7.2016 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti A.Kechnerová 15.8.2016 
 20.7.2016 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci 31.7.2016 
 19.7.2016 Informace o konání zastupitelstva města 26.07.2016 26.7.2016 
 20.6.2016 Informace o konání zastupitelstva města 28.06.2016 28.6.2016 
 14.6.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti 29.6.2016 
 6.6.2016 Oznámení o výkonu topografických prací 30.6.2016 
 31.5.2016 Opatřední obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 15.6.2016 
 31.5.2016 Informace o konání zastupitelstva města 7.6.2016 7.6.2016 
 19.5.2016 Oznámení o přerušení dodávkiy elektřiny Kaliště 6.6.2016 6.6.2016 
 4.5.2016 Informace o konání zastupitelstva města 12.05.2016 12.5.2016 
 5.4.2016 Informace pro včelaře - chemické ošetření pozemků 31.5.2016 
 5.4.2016 Informace o konání zastupitelstva města 12.4.2016 
 24.3.2016 Informace pro vlastníky lesů 31.10.2016 
 23.3.2016 Publicita projektu - Veřejně prospěšné práce 30.6.2016 
 18.3.2016 Závěrečný účet města za rok 2015 4.4.2016 
 16.3.2016 Územní rozhodnutí - umístění stavby Třebýcinka 31.3.2016 
 9.3.2016 Zveřejnění záměru pronájmu veřejného prostranství ve Švihově 31.3.2016 
 8.3.2016 Vyúčtování vodné a stočné za rok 2015 23.3.2016 
 1.3.2016 Informace o konání Zastupitelstva města 8.3.2016 8.3.2016 
 18.2.2016 Pozemkový úřad - převod pozemku 18.5.2016 
 18.2.2016 Veřejná vyhláška - úprava provozu Žižkova ulice 4.3.2016 
 16.2.2016 Publicita - projekt Veřejně prospěšné práce 31.5.2016 
 15.2.2016 Veřejnoprávní smlouva s městem Klatovy 1.3.2016 
 2.2.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 9.2.2016 9.2.2016 
 20.1.2016 Záměr směny pozemku ve Švihově 4.2.2016 
 18.1.2016 Dražba nemovitosti ve Švihově 8.3.2016 
 18.1.2016 Nabídka pronájmu zemědělských pozemků 2.2.2016 
 13.1.2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 28.1.2016 
 12.1.2016 Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 19.1.2016 19.1.2016 
 4.1.2016 Oznámení zápisu do 1. ročníku ŽŠ a MŠ Švihov 4.2.2016 
 16.12.2015 OZV č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 4.1.2016 
 8.12.2015 Informace o konání zasedání zastupitelstva 15.12.2015 15.12.2015 
 26.11.2015 Pozemky - neznámý vlastník 8.3.2016 
 25.11.2015 Návrh rozpočtu města na rok 2016 + rozpočtový výhled 14.12.2015 
 25.11.2015 OZV č. 3/2015 o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství. 10.12.2015 
 24.11.2015 SPÚ - oznámení o zamýšleném převodu 24.2.2016 
 16.11.2015 informace o konání zastupitelstva 24.11.2015 24.11.2015 
 4.11.2015 Nabídka pronájmu místa na umístění antény 19.11.2015 
 29.10.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 30.11.2015 
 13.10.2015 Informace o konání zastupitelstva 20.10.2015 20.10.2015 
 12.10.2015 Nabídka pronájmu místa pro antény 27.10.2015 
 2.10.2015 Nabídka pronájmu nebytových prostor 31.10.2015 
 21.9.2015 Informace o konání zastupitelstva města 29.09.2015 29.9.2015 
 14.9.2015 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 30.11.2015 
 14.9.2015 Nabídka pronájmu restaurace v KD Švihov 29.9.2015 
 1.9.2015 Informace o konání zastupitelstva města dne 8.9.2105 8.9.2015 
 24.8.2015 Dražby zemědělského pozemku ve Švihově 11.11.2015 
 18.8.2015 Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 25.8.2015 
 6.8.2015 Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 18.8.2015 
 4.8.2015 Informace Státního PÚ 4.11.2015 
 27.7.2015 Prodej nemovitosti ve Švihově 17.9.2015 
 20.7.2015 KS Plzeň - vyrozumění a výzva 19.8.2015 
 20.7.2015 MŽP - Veřejná vyhláška 19.8.2015 
 10.7.2015 Dražební vyhláška 27.7.2015 
 9.7.2015 Nabídka pronájmu pozemku v k.ú. Vosí 27.7.2015 
 9.7.2015 Nabídka pronájmu pozemku ve Lhovicích 27.7.2015 
 29.6.2015 Nařízení města Klatovy - zpracování lesních hospodářských osnov 14.7.2015 
 23.6.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 30.06.2015 30.6.2015 
 10.6.2015 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitosti č.p. 58 ve Švihově 29.7.2015 
 26.5.2015 Informace o konání zastupitelstva města 02.06.2015 2.6.2015 
 6.5.2015 Informace o konání zastupitelstva města 19.05.2015 19.5.2015 
 30.4.2015 Veřejná vyhláška FÚ - oznámení o zpřístupnění předpisu daně z nemovitosti 1.6.2015 
 28.4.2015 Závěrečný účet města Švihov za rok 2014 13.5.2015 
 21.4.2015 Informace o konání zastupitelstva města dne 28.04.2015 28.4.2015 
 16.4.2015 OZV č. 1/2015 a OZV č. 2/2015 4.5.2015 
 14.4.2015 Vyhláška - stavební povoleníŠvihov - Žižkova ulice 29.4.2015 
 13.4.2015 Nabídka pronájmu pozemku 28.4.2015 
 2.4.2015 Informace o konání zasedání zastupitesltva 14.04.2015 14.4.2015 
 1.4.2015 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška 22.6.2015 
 18.3.2015 Nabídka prodeje pozemku v Jíně 7.4.2015 
 10.3.2015 Informace o konání Zastupitelstva města Švihov 17.03.2015 17.3.2015 
 9.3.2015 Vyúčtování vodné - stočné za rok 2014 24.3.2015 
 2.3.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 27.03.2015 - část Švihova 28.3.2015 
 20.2.2015 Oznámení o zahájení stavebního řízení - ulice Žižkova 9.3.2015 
 12.2.2015 Dražba nemovitosti ve Stropčicích 7.5.2015 
 4.2.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města 17.02.2015 17.2.2015 
 21.1.2015 Nabídka zemědělského pachtu pozemku ve Švihově 7.2.2015 
 20.1.2015 Veřejně prospěšné práce - publicita 20.4.2015 
 13.1.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města 20.1.2015 20.1.2015 
 7.1.2015 nabídka pronájmu nebytových prostor - budovy skladu ve Švihově 31.1.2015 
 6.1.2015 Dražba nemovitosti Újezd u Rosic 29.1.2015 
 17.12.2014 Nabídka pronájmu nebytových prostor na provozování kadeřnictví ve Švihově 16.1.2015 
 9.12.2014 Informace o konání Zastupitelstva města Švihov 16.12.2014 16.12.2014 
 26.11.2014 Návrh rozpočtu města na rok 2015 15.12.2014 
 26.11.2014 Nařízení města č.1/2014 11.12.2014 
 25.11.2014 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Kokšín 25.2.2015 
 18.11.2014 informace o konání Zastupitelstva města Švihov 25.11.2014 25.11.2014 
 14.11.2014 Oznámení o provádění udržovacích prací na el. vedení 22 kV 30.9.2015 
 5.11.2014 Podávání žádostí o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 5.12.2014 
 5.11.2014 Nabídka prodeje pozemku ve Lhovicích 21.11.2014 
 24.10.2014 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva města 4.11.2014 
 11.10.2014 Výsledky komunálních voleb 31.12.2014 
 2.10.2014 Přerušení dodávky elektřiny 4.11.2014 5.11.2014 
 25.9.2014 Dražební vyhláška - prodej 1/4 nemovitosti 10.12.2014 
 17.9.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 24.09.2014 24.9.2014 
 15.9.2014 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví - ČEZ 31.12.2014 
 15.9.2014 Nález krokoměru 31.10.2014 
 15.9.2014 Oznámení o době s místě konání voleb 12.10.2014 
 26.8.2014 Výběrové řízení - prodej vodní plochy - Tůň Švihov 16.10.2014 
 19.8.2014 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 11.10.2014 
 11.8.2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve Lhovicích 16.9.2014 16.9.2014 
 6.8.2014 Dopravní omezení z důvodu opravy komunikace I/27 ve Švihově 18.11.2014 
 4.8.2014 Prodej RD ve Švihově - výběrové řízení 16.10.2014 
 30.7.2014 Dražební vyhláška - pozemek Kácov 17.9.2014 
 30.7.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 06.08.2014 6.8.2014 
 24.7.2014 Nabídka prodeje pozemku ve Lhovicích 4.8.2014 
 16.7.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 23.07.2014 23.7.2014 
 7.7.2014 Stanovení počtu členů zastupitelstva města Švihov pro příští volební období 11.8.2014 
 7.7.2014 Komunální volby - stanovení počtu podpisů na petice k podpoře kadidatury 8.8.2014 
 3.7.2014 Dražební vyhláška - 1/2 RD v Třebýcince 26.8.2014 
 26.6.2014 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství 14.7.2014 
 13.6.2014 Dražební vyhláška - osobní automobil VW PASSAT 1,9 3.7.2014 
 12.6.2014 Nařízení města Klatovy- záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 27.6.2014 
 11.6.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 25.06.2014 25.6.2014 
 6.6.2014 Závěrečný účet města za rok 2013 23.6.2014 
 29.5.2014 Dražební vyhláška - nemovitost Stropčice 17.9.2014 
 28.5.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 04.06.2014 4.6.2014 
 12.5.2014 Oznámení - Kamýk terénní úpravy 27.5.2014 
 7.5.2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Kališti a v Těšnici dne 11.6.2014 11.6.2014 
 7.5.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 14.05.2014 14.5.2014 
 30.4.2014 Výzva , aby se vlastníci nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, přihlásili ke svému vlastnicví. 1.7.2014 
 28.4.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlametu 24.5.2014 
 18.4.2014 Přerušení dodávky elektřiny v Kamýku, Kokšíně, Vosí a Těšnici 13.5.2014. 13.5.2014 
 15.4.2014 Prodej rodinného domu ve Švihově - výběrové řízení 29.5.2014 
 8.4.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města 16.04.2014 16.4.2014 
 27.3.2014 Zveřenění záměru směny pozemku v Kamýku 15.4.2014 
 26.3.2014 Územní plán - opatření obecné povahy 11.4.2014 
 19.3.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 26.03.2014. 26.3.2014 
 18.3.2014 Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 2.4.2014 
 17.3.2014 Výběrové řízení - prodej osob. automobil Trabant 601 16.4.2014 
 10.3.2014 Rozhodnutí - změna stavby před dokončením Vosí 25.3.2014 
 6.3.2014 Podávání žádostí na poskytnutí půjčky z FRB na opravu domů a bytů 31.3.2014 
 3.3.2014 Vyúčtování ceny vody za rok 2013 18.3.2014 
 26.2.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 05.03.2014. 5.3.2014 
 21.2.2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 19.4.2014 
 6.2.2014 Oznámení o možnosti převzít písemno - Zb. Kubát 24.2.2014 
 4.2.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 12.02.2014 12.2.2014 
 28.1.2014 Oznámení o zahájení řízení - změna stavby před dokončením vodního díla 12.2.2014 
 23.1.2014 Nabídka zemědělského pachtu pozemku k.ú. kokšín 10.2.2014 
 20.1.2014 KVS - zdravotní zkoušky u hospodářských zvířat 28.2.2014 
 20.1.2014 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zb. Kubát 4.2.2014 
 13.1.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 22.01.2014 22.1.2014 
 23.12.2013 Dražební vyhláška - zemědělské pozemky k.ú. Švihov u Klatov 24.1.2014 
 19.12.2013 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost 3.1.2014 
 16.12.2013 Uzavření Městského úřadu Švihov dne 27.12.2013 28.12.2013 
 12.12.2013 Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Švihov 15.1.2014 
 12.12.2013 informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 19.12.2013 19.12.2013 
 5.12.2013 Nabídka prodeje pozemku ve Lhovicích 19.12.2013 
 5.12.2013 Nabídka pronájmu kanceláře na radnici 19.12.2013 
 4.12.2013 Prodloužení stavebního povolení - protipovodňová opatření Vosí 19.12.2013 
 27.11.2013 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 04.12.2013 4.12.2013 
 22.11.2013 Výběrové řízení - možnost podávat žádosti o poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení 15.12.2013 
 21.11.2013 Záměr prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor 15.12.2013 
 18.11.2013 Publicita - veřejně prospěšné práce 18.2.2014 
 13.11.2013 Návrh rozpočtu města na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2014 - 2018 11.12.2013 
 13.11.2013 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 20.11.2013 20.11.2013 
 6.11.2013 Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje PK 18.12.2013 
 25.10.2013 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zuzana Štěpánová 11.11.2013 
 18.10.2013 Nabídka prodeje pozemku v Jíně 4.11.2013 
 9.10.2013 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 16.10.2013 16.10.2013 
 8.10.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Kamýku, Vosí a Těšnici ve dnech 30.10. a 4.11. 2013 5.11.2013 
 27.9.2013 Vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - správní řízení Z.Štěpánová 11.10.2013 
 25.9.2013 Výzva k odstranění a okleštění stromoví pod elektrickým vedením 31.12.2013 
 19.9.2013 Nabídka prodeje hasičského vozidla 6.10.2013 
 18.9.2013 informace o počtu a sídle volebních okrsků 26.10.2013 
 17.9.2013 Nařízení - ukončení mimořádného veterinárního opatření při výskytu moru včelího plodu 1.10.2013 
 11.9.2013 Informace o konání zasedání zastupitelstva města Švihov 18.09.2013 18.9.2013 
 10.9.2013 Vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - správní řízení Z.Štěpánová 25.9.2013 
 10.9.2013 Usnesení o ustanovení opatrovníka ve správním řízení - Z.Štěpánová 25.9.2013 
 28.8.2013 Uzavření MěÚ Švihov z důvodu přerušení dodávky elektřiny 4.9.2013 
 21.8.2013 Nález jízdního kola 30.9.2013 
 21.8.2013 Bezúplatný převod pozemku 23.9.2013 
 21.8.2013 Dražba věcí movitých 20.9.2013 
 19.8.2013 informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 28.08.2013 28.8.2013 
 12.8.2013 Odvolání dražby věcí movitých - Švihov 27.8.2013 
 9.8.2013 Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 26.8.2013 
 6.8.2013 Přerušení dodávky elektřiny ve Švihově dne 3.9.2013 3.9.2013 
 1.8.2013 Vyhlášení nebezpečí vzniku požáru 31.8.2013 
 29.7.2013 OZV č. 1/2013 - Zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 13.8.2013 
 24.7.2013 Dražební vyhláška - dražba movitých věcí 4.9.2013 
 23.7.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 19.9.2013 - Kamýk, Kokšín, Vosí, Těšnice 19.9.2013 
 17.7.2013 Dražební vyhláška - pozemek v k.ú. Švihov 29.10.2013 
 17.7.2013 Informace o konání zastupitelstva města 24.07.2013 24.7.2013 
 15.7.2013 Výběrové řízení - prodej vodní plochy ve Švihově 13.9.2013 
 12.7.2013 Vyhlášení exekuce - pozemky Švihov 8.8.2013 
 1.7.2013 Dražební vyhláška 31.7.2013 
 25.6.2013 Nabídka prodeje RD ve Švihově 15.8.2013 
 20.6.2013 Nabídka prodeje pozemku ve Lhovicích 10.7.2013 
 12.6.2013 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2012 27.6.2013 
 12.6.2013 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 19.06.2013 19.6.2013 
 7.6.2013 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - J.Tesaříková 24.6.2013 
 7.6.2013 Odvolání II. SPA 14.6.2013 
 5.6.2013 Mimořádné veterinární opatření 5.9.2013 
 5.6.2013 Vyrozumění a výzva Krajského soudu v Plzni - žaloba proti rozhodnutí KÚ PK 8.7.2013 
 5.6.2013 Oznámení o společném jednání k návrhu ÚPN Švihov 27.6.2013 
 5.6.2013 Nařízení Města Klatovy o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 20.6.2013 
 4.6.2013 Odvolání III. SPA 4.6.2013 17.6.2013 
 2.6.2013 Vyhlášení III. SPA 2.6.2013 v 6.15 hod. 17.6.2013 
 31.5.2013 Vyhlášení II. SPA 31.5.2013 ve 14.05 hod. 17.6.2013 
 28.5.2013 Dražební vyhláška věcí movitých - Švihov 26.6.2013 
 20.5.2013 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údajů o TP 4.6.2013 
 20.5.2013 Usnesení o ustanovení opatrovníka ve správním řízení - J. Tesaříková 4.6.2013 
 16.5.2013 Veřejná vyhláška - územní rozvoj PK - aktualizace 1.7.2013 
 16.5.2013 Veřejná vyhláška - prodloužení stavebního povolení 31.5.2013 
 14.5.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 22.5.2013 22.5.2013 
 13.5.2013 Prodej RD ve Švihově - výběrové řízení 13.6.2013 
 6.5.2013 Oznámení prací v obci Kamýk 30.11.2013 
 6.5.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 11.6.2013 
 3.5.2013 Dražební vyhláška - prodej RD ve Švihově 29.5.2013 
 24.4.2013 Plzeňský kraj - bezúplatný převod pozemků 24.5.2013 
 22.4.2013 Vyhláška Finančního úřadu 27.5.2013 
 19.4.2013 Dražební vyhláška - pozemky Švihov 23.5.2013 
 17.4.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města dne 24.4.2013 24.4.2013 
 12.4.2013 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Švihov 24.5.2013 
 12.4.2013 Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád 29.4.2013 
 9.4.2013 Závěrečný účet města za rok 2012 24.4.2013 
 5.4.2013 Vyhláška KÚ - Rorýs 22.4.2013 
 4.4.2013 Dražební vyhláška - prodej RD ve Švihově 10.5.2013 
 3.4.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města dne 10.4.2013 10.4.2013 
 2.4.2013 Dražební vyhláška - prodej čerpaní stanice PHM Švihov 30.4.2013 
 27.3.2013 Vyhláška - rozhodnutí výstavba vedlejší polní cesty Švihov 11.4.2013 
 25.3.2013 Vyhláška - prodloužení platnosti stavebního povolení 9.4.2013 
 20.3.2013 Výlukový jízdní řád ČD Švihov - Plzeň 30.6.2013 
 15.3.2013 Dražební vyhláška - pozemky Švihov 18.4.2013 
 7.3.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 11.04.2013 v Bezděkově 11.4.2013 
 6.3.2013 informace o konání zasedání Zastupitelstva města Šivhov 13.03.2013 13.3.2013 
 4.3.2013 Návrh zadání Územní plán Dolany 4.4.2013 
 22.2.2013 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor 11.3.2013 
 20.2.2013 Dražební vyhláška - 1 notebook 22.3.2013 
 18.2.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 11.04.2013 v Kamýku, Těšnici, Vosí a Kokšíně 11.4.2013 
 18.2.2013 Dražební vyhláška - pozemky orná půda Švihov 29.3.2013 
 18.2.2013 Výběrové řízení - prodej os. automobilu VAZ 21053 18.3.2013 
 13.2.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva a veřejné projednání územního plánu 21.2.2013 
 7.2.2013 Dražební vyhláška - pozemky Švihov 7.3.2013 
 7.2.2013 Dražební vyhláška - 1 notebook 15.2.2013 
 31.1.2013 Odvolání II. SPA 15.2.2013 
 30.1.2013 Vyhlášení II. SPA 2.2.2013 
 25.1.2013 Vyhláška - zahájení stavebního řízení 11.2.2013 
 23.1.2013 Veřejná vyhláška - KÚ ŽP - ochrana rorýs 7.2.2013 
 23.1.2013 informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 23.1.2013 30.1.2013 
 17.1.2013 Informace o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR 26.1.2013 
 16.1.2013 KVS - zdravotní zkoušky u hospodářských zvířat 1.2.2013 
 12.1.2013 Výsledky volby prezidenta ve Švihově 1.4.2013 
 9.1.2013 informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 16.1.2013 16.1.2013 
 27.12.2012 Informace o době a místě konání 1. kola volby prezidenta ČR 26.1.2013 
 19.12.2012 Územní rozhodnutí - vrtaná studna Kamýk č.p. 32 3.1.2013 
 13.12.2012 OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunáních odpadů - platná od 1.1.2013. 28.12.2012 
 10.12.2012 Oznámení o zápisu do 1. ročníku ZŠ a MŠ Švihov 17.1.2013 
 5.12.2012 Pozvánka na jednání zastupitelstva města 12.12. 12.12.2012 
 26.11.2012 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 31.1.2013 
 22.11.2012 Návrh rozpočtu města na rok 2013 a návrh rozpočtového výhledy na roky 2013 - 2017 12.12.2012 
 22.11.2012 Nabídka pronájmu zemědělských pozemků 10.12.2012 
 22.11.2012 Nabídka prodeje pozemku v Třebýcinkce 10.12.2012 
 22.11.2012 Nabídka prodeje pozemku ve Lhovicích 10.12.2012 
 22.11.2012 Vydání změny č. 6 ÚPN Švihov - opatření obecné povahy 7.12.2012 
 14.11.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 21.11.2012 21.11.2012 
 9.11.2012 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - vrtaná studna Kamýk č.p. 32 23.11.2012 
 7.11.2012 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost- V.Bečvář 22.11.2012 
 7.11.2012 Usnesení o ustanovení opatrovníka ve správním řízení - V.Bečvář 22.11.2012 
 7.11.2012 Dražební vyhláška - OA Škoda Fabia 16.11.2012 
 1.11.2012 Termíny veřejných schůzí na obcích 30.11.2012 
 26.10.2012 Pozemkový fond - nabídka pozemku k.ú. Švihov 26.11.2012 
 17.10.2012 Pozvání na zasedání zastupitelstva města 24.10.2012 
 16.10.2012 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Měčín 16.11.2012 
 15.10.2012 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Švihov u Klatov 15.11.2012 
 13.10.2012 Výsledek voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje ve Švihově - dle okrsků 1.1.2013 
 11.10.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny. 6.11.2012 
 10.10.2012 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzit písemnost - Richard Pek 25.10.2012 
 27.9.2012 Dražební vyhláška - pozemky v k.ú. Lhovice 21.11.2012 
 25.9.2012 ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví 25.11.2012 
 25.9.2012 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje 13.10.2012 
 25.9.2012 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost- R.Pek 10.10.2012 
 25.9.2012 Rozhodnutí - komplexní pozemková úprava Švihov 10.10.2012 
 25.9.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 03.10.2012 3.10.2012 
 24.9.2012 Přerušení dodávky elektřiny 22.10.2012 22.10.2012 
 24.9.2012 Veřejné projednání změny ÚP č. 6 9.10.2012 
 17.9.2012 Výzva k odstranění vraku 19.11.2012 
 12.9.2012 Územní rozhodnutí - Švihov - přístavba sportovní haly 27.9.2012 
 11.9.2012 Rozhodnutí o umístění stavby - Lhovice 26.9.2012 
 10.9.2012 Dražební vyhláška - nemovitosti ve Lhovicích 30.10.2012 
 10.9.2012 Pozvánka na Valnou hromadu Honebního společenstva Předslav 30.9.2012 
 7.9.2012 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - R.Pek 24.9.2012 
 7.9.2012 Usnesení o ustanovení opatrovníka ve správním řízení - R.Pek 24.9.2012 
 6.9.2012 Nabídka prodeje pozemku pod stavbou - Švihov 1.10.2012 
 28.8.2012 Informace o počtu a sídle volebních okrsků 12.10.2012 
 28.8.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 05.09.2012 5.9.2012 
 24.8.2012 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 2 ÚP Červené Poříčí 24.9.2012 
 20.8.2012 Nabídka prodeje pozemku ve Lhovicích 4.9.2012 
 20.8.2012 Nabídka prodeje pozemku ve Švihově 4.9.2012 
 10.8.2012 Pozemkový fond - nabídka pozemků v k.ú. Kaliště u Červeného Poříčí 10.9.2012 
 8.8.2012 Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Švihov 10.9.2012 
 8.8.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 15.08.2012 15.8.2012 
 3.8.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 31.8.2012v kamýku, Těšnici a Vosí 31.8.2012 
 3.8.2012 Územní a stavební řízení - sklad zahradní techniky Lhovice 20.8.2012 
 31.7.2012 Rozhodnutí - oplocení Švihov 15.8.2012 
 25.7.2012 Oznámení o zahájení územního řízení - přístavba sportovní haly ZŠ 9.8.2012 
 23.7.2012 Nabídka prodeje pozemku Kokšín 7.8.2012 
 20.7.2012 Výběrové řízení - prodej osobního auta Trabant 601 S 31.8.2012 
 18.7.2012 Vyhláška - ochrana významných lokalit 2.8.2012 
 17.7.2012 Leták - veřejně prospěšné práce 17.10.2012 
 16.7.2012 Změna příslušnosti hospodařit s majetkem státu 31.7.2012 
 12.7.2012 Výběrové řízení - prodej pozemku ve Švihově (vodní plocha) 6.9.2012 
 11.7.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 18.7.2012 18.7.2012 
 20.6.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 27.06.2012 27.6.2012 
 13.6.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 17.7.2012 v Kamýku, Vosí a Těšnici 18.7.2012 
 13.6.2012 Návrh zadání změny č. 2 ÚPN Vřeskovice 13.7.2012 
 12.6.2012 Oznámení o zahájení řízení - Švihov oplocení čp. 86 27.6.2012 
 8.6.2012 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2011 25.6.2012 
 1.6.2012 Nařízení města Klatovy - zpracování lesních hospodářských osnov 18.6.2012 
 31.5.2012 Veřejná vyhláška - rozhodnutí prodloužení stavebního povolení 15.6.2012 
 30.5.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 19.6.2012 v Kokšíně. 20.6.2012 
 23.5.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 30. 5. 2012 30.5.2012 
 11.5.2012 Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Kbel 25.6.2012 
 11.5.2012 Výběrové řízení - podávání žádostí o půjčku z FRB. 25.6.2012 
 11.5.2012 Nabídka pronájmu pozemku ve Lhovicích 29.5.2012 
 11.5.2012 Oznámení o uložení písemnosti - J.Zábran 28.5.2012 
 11.5.2012 Závěrečný účet města za r. 2011 - výsledek hospodaření 28.5.2012 
 2.5.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 9. 5. 2012 9.5.2012 
 5.4.2012 Prodloužení platnosti stavebního povolení Polní cesta Vosí 20.4.2012 
 28.3.2012 Bezúplatný převod nemovitostí - Plzeňský kraj 30.4.2012 
 28.3.2012 Výběrové řízení - podávání žádostí o půjčku z FRB. 18.4.2012 
 21.3.2012 informace o konání zasedání Zastupitelstva města Šivhov 28.3.2012 28.3.2012 
 13.3.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 12.-13.4.2012 Lhovice - část ZD 13.4.2012 
 13.3.2012 Výběrové řízení na prodej majetku 3.4.2012 
 7.3.2012 Vyhlášení výběrového řízení na podávání žádosti o poskytnutí půjček z FRB 28.3.2012 
 5.3.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 4.4.2012 Třebýcinka 5.4.2012 
 1.3.2012 Veřejná vyhláška - veřejná vyhláška Švihov - rozhodnutí chodníky Čechova ulice 16.3.2012 
 28.2.2012 Přerušení dodávky elektřiny Kokšín 19.3.2012 19.3.2012 
 28.2.2012 Přerušení dodávky elektřiny Jíno 8.3.2012 8.3.2012 
 28.2.2012 Přerušení dodávky elektřiny 5.3.2012 Jíno 5.3.2012 
 16.2.2012 Poskytování půjček na opravu a modernizaci bytového fondu - přijímání žádostí 7.3.2012 
 16.2.2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - změna OZV o místních poplatcích 2.3.2012 
 8.2.2012 Přerušení dodávky elektřiny 8.3.2012 Jíno 8.3.2012 
 8.2.2012 Přerušení dodávky elektřiny 6.3.2012 Stropčice 6.3.2012 
 8.2.2012 Přerušení dodávky elektřiny 5.3.2012 Jíno 5.3.2012 
 8.2.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 15.2.2012 15.2.2012 
 31.1.2012 Zveřejnění nabídky pronájmu pozemků 15.2.2012 
 25.1.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14.3.2012 Švihov, Lhovice. 14.3.2012 
 23.1.2012 Přerušení dodávky elektřiny 23.2.2012 23.2.2012 
 23.1.2012 Oznámení - Územní plán Měčín 22.2.2012 
 23.1.2012 Rozhodnutí - územní souhlas kolna Švihov - Krieger 7.2.2012 
 19.1.2012 Nabídka prodeje pozemku Kokšín 3.2.2012 
 18.1.2012 Vyhláška - zahájení stavebního řízení - chodníky Nádražní ulice 2.2.2012 
 16.1.2012 Vyhláška - zahájení stavebního řízení chodníky Čechova ulice 31.1.2012 
 13.1.2012 Dražební vyhláška - B.Sedláček Švihov 14.3.2012 
 13.1.2012 Územní rozhodnutí - vrty pro tepelné čerpadlo - Mach Švihov 30.1.2012 
 11.1.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 18. 1. 2012. 18.1.2012 
 9.1.2012 Rozhodnutí o umístění stavby - Lhovice 24.1.2012 
 6.1.2012 Oznámení o ceně vody na rok 2012 23.1.2012 
 3.1.2012 Přerušení ddávky elektřiny ve Vosí 1.2.2012 1.2.2012 
 22.12.2011 Oznámení o výběrovém řízení - prodej osobního automobilu Trabant 2.2.2012 
 22.12.2011 Oznámení o výběrovém řízení - prodej nemovitosti ve Švihově 2.2.2012 
 22.12.2011 Oznámení o výběrovém řízení - prodej části tůně ve Švihově 2.2.2012 
 22.12.2011 Nabídka pronájmu nebytových prostor - Šťárovna 9.1.2012 
 22.12.2011 OZV č. 1/2011 - Požární řád 6.1.2012 
 22.12.2011 OZV č. 2/2011 - Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 6.1.2012 
 19.12.2011 Zahájení územního řízení - Krieger skad dřeva a oplocení 3.1.2012 
 2.11.2009 Dražební vyhláška FÚ - prodej věcí movitých 19.11.2009 
 23.10.2009 Nabídka pozemků PF k náhradním restitucím - k.ú. Kamýk 23.11.2009 
 20.10.2009 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti p. Huc 4.11.2009 
 12.10.2009 Rozhodnutí o změně využití pozemku - terénní úpravy Švihov 28.10.2009 
 9.10.2009 Pozemkový fond - prodej pozemků 9.11.2009 
 8.10.2009 Zahájení územního řízení - změna druhu pozemku Švihov 23.10.2009 
 25.9.2009 Územní rozhodnutí o umístění stavby - hospodářský objekt Valečka Kamýk 15.10.2009 
 24.9.2009 CÚ Plzeň- oznámení o uložení písemnosti - p. Skala 9.10.2009 
 23.9.2009 CÚ Plzeň - oznámení o uložení písemnosti 8.10.2009 
 21.9.2009 Pozemkový fond ČR - oznámení o zamýšleném převodu pozekmů v k.ú. Třebýcinka 21.12.2009 
 21.9.2009 FÚ Nový Jičín - veřejná vyhláška Fr. Černoch 6.10.2009 
 16.9.2009 Nabídka odprodeje osobního auta 9.10.2009 
 16.9.2009 CÚ Strakonice - oznámení o uložení písemnosti - Skala 1.10.2009 
 14.9.2009 Rozhodnutí o umístění stavby - oprava náhonu odtoku MVE Švihov 30.9.2009 
 11.9.2009 Vosí - protierozní a protipovodňová mez a průleh - stavební povolení 28.9.2009 
 11.9.2009 Jíno - víceúčelové hřiště - rozhodnutí o umístění stavby 28.9.2009 
 9.9.2009 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve Švihově 1.10.2009 
 9.9.2009 Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Huc 24.9.2009 
 1.9.2009 Oznámení o uložení písemnosti - Peksa 16.9.2009 
 27.8.2009 Návrh výroku územního rozhodnutí o změně využítí území - Vovsová Švihov 14.9.2009 
 27.8.2009 zahájení územního a stavebního řízení - garáž Černý Švihov 14.9.2009 
 24.8.2009 Návrh výroku územního rozhodnutí - zalesnění pozemků Kokšín 9.9.2009 
 24.8.2009 Zahájení územního řízení - hospodářský objekt Kamýk 9.9.2009 
 24.8.2009 Zahájení územního řízení - terénní úpravy Švihov - Bernášek 9.9.2009 
 17.8.2009 Rozhodnutí - povolení stavby domácí dílny Švihov - Svoboda 1.9.2009 
 12.8.2009 Celní úřad - veřejná vyhláška Zábran 27.8.2009 
 10.8.2009 Rozhodnutí o umístění stavby - Švihov, Husova ul. - kVO 25.8.2009 
 7.8.2009 Dražební vyhláška - stavební pozemek Švihov 23.9.2009 
 5.8.2009 oznámení zahájení územního řízení - víceúčelové hřiště Jíno 24.8.2009 
 5.8.2009 Stanovisko k návrhu koncepce 20.8.2009 
 27.7.2009 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 24.08.2009 - část Švihova 25.8.2009 
 17.7.2009 Zahájení vodoprávního řízení - Vosí protierozní a protipovodňová opatření 17.8.2009 
 16.7.2009 Vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení - úprava náhonu odtoku od MVE - Bernášek 31.7.2009 
 8.7.2009 Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení - dílna čp. 405 23.7.2009 
 3.7.2009 Povodeň Švihov 31.8.2009 
 29.6.2009 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Švihov 15.7.2009 
 25.6.2009 Vyúčtováhí vodné a stočné za rok 2008 - Švihov 31.7.2009 
 22.6.2009 Vyhláška FÚ Klatovy- vyměření daně z nemovitostí 22.7.2009 
 11.6.2009 Veřejná vyhláška- rozhodnutí o umístění stavby - Lhovice - dešťová kanalizace 29.6.2009 
 11.6.2009 Návrh výroku územního rozhodnutí - změna využití území Lhovice Waldmann 29.6.2009 
 11.6.2009 Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení Švihov, Husova ul. kNN 29.6.2009 
 9.6.2009 Veřejná vyhláška - FÚ Sušice V.Šmůla 24.6.2009 
 9.6.2009 Územní rozhodnutí - oplocení pozemku Tomášek Švihov 24.6.2009 
 21.5.2009 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 7.6.2009 
 19.5.2009 Pozemkový fond - oznámení o zamýšleném převodu pozemků - Lhovice 19.8.2009 
 11.5.2009 Zveřejnění záměru směny pozemků 26.5.2009 
 7.5.2009 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby Školní ul. kNN,NN 22.5.2009 
 7.5.2009 Veřejná vyhláška - územní řízení Lhovice - dešťová kanalizace 22.5.2009 
 4.5.2009 Závěrečný účet města za rok 2008 19.5.2009 
 28.4.2009 Veřejná vyhláška - rozhodnutío umístění stavby Školní ulice kVO 12.6.2009 
 27.4.2009 Veřejná vyhláška - povolení stavby Husova ulice Švihov 12.5.2009 
 23.4.2009 Veřejná vyhláška - zahájení řízení Švihov - Školní ul. - kVO 11.5.2009 
 23.4.2009 Zahájení řízení - Švihov - oplocení části pozemku, změna druhu pozemku p.č.647 11.5.2009 
 23.4.2009 Rozhodnutí o změně využití pozemku - Kamýk 11.5.2009 
 20.4.2009 Volby do EP - oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 7.6.2009 
 17.4.2009 Nařízení č.2/2009 KVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření 18.5.2009 
 10.4.2009 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Švihov 11.5.2009 
 6.4.2009 Návrh přírodního parku Branžovský hvozd 30.4.2009 
 6.4.2009 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ Kokšín 21.4.2009 
 30.3.2009 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - školní ulice kNN 14.4.2009 
 25.3.2009 Nařízení KVS - varroáza včel 10.4.2009 
 20.3.2009 Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení - Husova ulice 6.4.2009 
 12.3.2009 Dražební vyhláška - Švihov 16.4.2009 
 20.2.2009 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti M. Andrlík 9.3.2009 
 13.2.2009 Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - FÚ Plzeň-sever 3.3.2009 
 13.2.2009 Oznámení zahájení řízení - Havlíčkova ulice - Veřejné osvětlení 2.3.2009 
 13.2.2009 Oznámení o zahájení řízení - havlíčkova ul. kNN 2.3.2009 
 11.2.2009 Oznámení o svolání závěrečného ústního jednání o pozemkových úpravách Kokšín 18.3.2009 
 11.2.2009 Oznámení o vystavení návrhu pozemkových úprav Kokšín 17.3.2009 
 5.2.2009 Dokončení digitalizace k.ú. Švihov 21.3.2009 
 26.1.2009 Dražební vyhláška - Okresní soud Klatovy 17.2.2009 
 23.1.2009 Nabídka pozemků PF 23.2.2009 
 23.1.2009 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti FÚ Klatovy 9.2.2009 
 12.1.2009 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa 27.1.2009 
 9.1.2009 Oznámení zápisu do 1. ročníku ZŠ a MŠ Švihov 6.2.2009 
 2.1.2009 Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2009 31.1.2009 
 2.1.2009 Oznámení o platnosti nové digitální katastrální mapy k.ú. Kamýk 31.1.2009 
 23.12.2008 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti J.Babka - FÚ Klatovy 9.1.2009 
 23.12.2008 Zveřejnění záměru směny pozemků 9.1.2009 
 9.12.2008 Příspěvek na veřejně prospěšné práce z EU 31.1.2009 
 3.12.2008 Veřejná vyhláška MěÚ Klatovy- terénní úpravy Švihov 19.12.2008 
 3.12.2008 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti FÚ Klatovy 19.12.2008 
 3.12.2008 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města 11.12.2008 
 2.12.2008 Návrh rozpočtu města na rok 2009 31.12.2008 
 26.11.2008 Veřejná vyhláška - Celní úřad Klatovy Šlehofer 12.12.2008 
 19.11.2008 Veřejná vyhláška Celní úřad Klatovy 5.12.2008 
 12.11.2008 Veřejná vyhláška - MěÚ Klatovy 27.11.2008 
 27.10.2008 Dražební vyhláška - OS Klatovy 3.12.2009 
 23.10.2008 Veřejná vyhláška - terénní úprava Švihov 8.11.2008 
 22.10.2008 Rozhodnutí o změně využití území - pro stavbu RD 10.11.2008 
 22.10.2008 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města 1.11.2008 
 21.10.2008 Dražební vyhláška 17.12.2008 
 2.10.2008 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje 19.10.2008 
 29.9.2008 Veřejná vyhláška o vydání Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. 31.12.2008 
 23.9.2008 Zveřejnění - bezúplatný převod nemovitostí 16.10.2008 
 22.9.2008 Zveřejnění nabídky prodeje pozemku v Kokšíně 22.10.2008 
 22.9.2008 Oznámení o uložení písemnosti - Celní úřad Klatovy 8.10.2008 
 16.9.2008 Veř.vyhláška - územní rozhodnutí - přístavba RD čp. 111 Švihov 2.10.2008 
 16.9.2008 Veř. vyhláška - stavební povolení polní cesta Ke Kamýku 2.10.2008 
 16.9.2008 Veř.vyhláška - zrušení ŽL Křepel 2.10.2008 
 5.9.2008 Dražební vyhlášky Hochman 22.9.2008 
 25.8.2008 Vyhláška FÚ Sušice - Šmůla 15.9.2008 
 20.8.2008 Vyhláška MěÚ Klatovy - komunikace Kamýk 10.9.2008 
 8.8.2008 Veřejná vyhláška - stavební úřad Klatovy 28.8.2008 
 8.8.2008 Veřejná vyhláška - MěÚ Klatovy - studna Kaliště 25.8.2008 
 8.8.2008 Veřejná vyhláška Měú Klatovy - studna Kaliště 25.8.2008 
 1.8.2008 Dražební vyhláška - Kamýk 2.9.2008 
 17.7.2008 Veřejná vyhláška - FÚ Klatovy 6.8.2008 
 7.7.2008 Vyhláška - vstup na pozemky - Kokšín 31.8.2008 
 1.7.2008 Oznámení Povodí Berounky 31.12.2008 
 30.6.2008 ordinanční doba praktického lékaře o prázdninách 31.8.2008 
 16.6.2008 Veřejná vyhláška - Černoch 2.7.2008 
 16.6.2008 Veřejná vyhláška - Babka Jaroslav 2.7.2008 
 16.6.2008 Veřejná vyhláška - Babka Pavel 2.7.2008 
 16.6.2008 Veřejná vyhláška - Babka Petr 2.7.2008 
 16.6.2008 Veřejná vyhláška - Babková Zdeňka 2.7.2008 
 12.6.2008 OZV č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. 30.6.2008 
 9.6.2008 Pozemkový úřad - nabídka pozemků určených k převodu 9.7.2008 
 3.6.2008 Veřejná vyhláška - FÚ Sušice 20.6.2008 
 27.5.2008 Veřejná vyhláška - Babka Petr 13.6.2008 
 27.5.2008 Veřejná vyhláška - Babka Pavel 13.6.2008 
 27.5.2008 Veřejná vyhláška - Babka Jaroslav 13.6.2008 
 27.5.2008 Veřejná vyhláška - Babková Zdeňka 13.6.2008 
 26.5.2008 Veřejná vyhláška - FÚ Praha 10 10.6.2008 
 19.5.2008 Veřejná vyhláška - zahájení řízení Černoch 5.6.2008 
 15.5.2008 Nabídka zaměstnání 30.5.2008 
 14.5.2008 Veřejná vyhláška - Celní úřad Plzeň 30.5.2008 
 6.5.2008 Veřejná vyhláška - FÚ Praha 4 22.5.2008 
 29.4.2008 Veřejná vyhláška - CÚ Plzeň 15.5.2008 
 10.4.2008 Dražební vyhláška - prodej nemovitosti 14.5.2008 
 2.4.2008 Návrh výroku územního rozhodnutí - Švihov - kanalizační přípojka pro č.p.185 17.4.2008 
 18.3.2008 Nařízení KVS - varroáza včel 14.4.2008 
 28.2.2008 Veř.vyhláška - rozhodnutí povolení kácení stromů Husova ulice 14.3.2008 
 26.2.2008 Ordinační hodiny po dobu nemoci praktického lékaře 31.3.2008 
 25.2.2008 Vyhláška - pozemkové úpravy Kokšín 12.3.2008 
 4.2.2008 Veřejná vyhláška - kácení stromů Husova ulice 27.2.2008 
 24.1.2008 Rozhodnutí o umístění stavby - Švihov - Husova ulice 11.2.2008 
 17.1.2008 Prohlídky hospodářských zvířat 17.7.2008 
 11.1.2008 nabídka prodeje pozemku ve Vosí 25.1.2008 
 8.1.2008 Cena vodného a stočného pro rok 2008 29.2.2008 
 3.1.2008 Rozhodnutí - rekonstrukce Školní ulice 25.1.2008 
 3.1.2008 Rozhodnutí - rekonstrukce Havlíčkova ulice 25.1.2008 
 4.12.2007 Návrh rozpočtového výhledu na roky 2008 - 2012 8.1.2008 
 4.12.2007 Návrh rozpočtu města na rok 2008 20.12.2007 
 3.12.2007 OZV č. 3/2007 - poplatek za odpady v r. 2008 31.12.2007 
 30.11.2007 Veřejná vyhláška - KVS č. 10 31.12.2007 
 15.11.2007 Veřejná vyhláška - stavební řízení Havlíčkova ulice 3.12.2007 
 15.11.2007 Veřejná vyhláška - stavební řízení Školní ulice 3.12.2007 
 7.11.2007 Nařízení Krajské veterinární správy 31.12.2007 
 15.10.2007 Vyhláška FÚ Klatovy 5.11.2007 
 8.10.2007 Komunitní plán sociálních služeb v regionu KLATOVSKO 2008 - 2012 8.7.2012 
 26.9.2007 Veřejná vyhláška FÚ ve Svitavách - Maracasch 12.10.2007 
 21.9.2007 Informace - sběr odpadu 31.10.2007 
 17.9.2007 Vyhláška - Celní úřad Klatovy 3.10.2007 
 13.9.2007 Mimořádná veterinární opatření 17.11.2007 
 13.9.2007 OZV - Požární řád 30.9.2007 
 9.8.2007 Veřejná vyhláška - Celní úřad Plzeň 28.8.2007 
 30.6.2007 Mimořádná veterinární opatření 31.7.2007 
 11.6.2007 Tisková zpráva - výročí povodně 11.8.2007 
 5.6.2007 Nabídka pracovního místa - výběrové řízení 18.6.2007 
 28.5.2007 Veřejná vyhláška - Celní úřad Plzeň 18.6.2007 
 23.5.2007 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Švihov 24.7.2007 
 21.5.2007 Nabídka prodeje pozemku Třebýcinka 7.6.2007 
 11.5.2007 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Vosí 11.6.2007 
 10.5.2007 pozvánka na školení řidičů 16.5.2007 
 3.5.2007 oprava MK Kamýk na p.č. 356 v k.ú. Kamýk 15.5.2007 
 3.5.2007 Oprava MK na p.č. 1181 v k.ú. Kokšín 15.5.2007 
 3.5.2007 Oprava MK Kokšín - Vosí na p.č. 1136 v k.ú. Kokšín 15.5.2007 
 2.5.2007 Veřejná vyhláška - Křepenský 18.5.2007 
 25.4.2007 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Švihov 14.5.2007 
 23.4.2007 Bezúplatný převod pozemků 31.5.2007 
 19.4.2007 Návrh závěrečného účtu města za rok 2006 10.5.2007 
 12.4.2007 Nařízemí města č. 1/2007 o placeném stání motorových vozidel 30.4.2007 
 10.4.2007 Nabídka pronájmu skladu 30.4.2007 
 13.2.2007 Veřejná vyhláška Finančního úřadu Klatovy - doručení zásilky Feit 28.2.2007 
 13.2.2007 Veřejná vyháška Finančního úřadu v Klatovech - doručení zásilky Thi 28.2.2007 
 1.2.2007 Informace o projektu: „Budování kapacit pro podporu plnění plánu odpadového hospodářství obcí a kraje s účastí veřejnosti v Plzeňském a Jihočeském kraji“ 4.2.2007 

 * Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky