Pořízení DA pro SDH Švihov
Titulní stránka » MĚSTSKÝ ÚŘAD  » Projekt IROP   

obrázek v textu svihov_irop jpg
 

Název projektu

Pořízení DA pro SDH Švihov

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Stručný popis projektu

Cílem projektu je posílení vybavení základní složku IZS. Bude pořízen dopravní automobil k evakuaci a nouzovému zásobování obyvatel v případě sněhových srážek a masivních námraz. Pořízený dopravní automobil se v souladu se Zajištěním odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -2020 ve vazbě na SC 1.3 IROP Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof stane součástí technického vybavení k zajištění evakuace a nouzového zásobování obyvatelstva v okrajových odlehlých částech zása hového území.

Předpokládaný rozpočet projektu

1.450.550 Kč

způsobilé výdaje

1.438.450 Kč

nezpůsobilé výdaje

12.100 Kč

dotace IROP

1.294.605 Kč

vlastní podíl žadatele

143.845 Kč

doba realizace

02/2016 – 07/2017

Tisknout dokument Tisknout   Doporučit přátelům dokument Doporučit přátelům