Městský úřad Švihov,
Město Švihov

Náměstí Dr. E. Beneše 38
340 12   Švihov
IČ: 00256153
DIČ: CZ00256153
bankovní spojení: 211150690/0300

telefon: +420 376 393 244
fax: +420 376 393 244

el. podatelna: podatelna@svihov.cz
http://www.svihov.cz

ID datové schránky: x63ba4c

Úřední hodiny:
Po, St: 08.00 - 17.00
V době krizového opatření

rss  | mapa serveru  | 


Kostel svatého Jiljí

...“Na pravém břehu řeky Úhlavy proti městu dost příkře z doliny vystupuje švihovská hůrka s tou známou zvláštností, že v útrobách jejích se vyskytá zelenokam v sousedství buližníků. Temeno nese starobylý kostelík sv. Jiljí...“.(F. Zeman, Kniha o Švihově a okolí)

Kostel sv. Jiljí, dnes hřbitovní, je pozůstatkem prvotního zemanského sídla ve Švihově. Byl přímou součástí panského sídla. Je to tribunový kostel s mnohými zachovalými románskými prvky.  Tribuna v kostele byla určena majiteli tvrze a jeho rodině, zatímco prostý lid byl při bohoslužbě v přízemí kostelíka. Ve 2. polovině 13. století byl rozšířen o jižní obdélníkovou loď, o století později nahradil původní absidu obdélníkový presbitář a došlo k  vybourání okna lodi. V 1. polovině 16. století byla přistavěna severní a na přelomu 16. a 17. století i jižní předsíň. Další úprava následovala v 18. století a značně pozměnila jeho původní ráz.

Hřbitov přiléhající ke kostelíku se nazýval vesnický, protože zde byli pohřbíváni zemřelí z Kamýku, Kokšína a Třebýcinky. Nebožtíci ze Švihova, Lhovic a Mezihoří byli pochováni na hřbitově městském, který leží při farním kostele sv. Václava.

 

 

  Kostel sv. Jiljí (3)