rss  | mapa serveru  | 

 
6.5.2022 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě  
6.5.2022 PÚP - zahájení o návrhu stanovení místní úpravy Švihov - Mezihoří  
28.4.2022 Finančí úřad pro Plzeňský kraj - veřejná vyhláška  
25.4.2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce  
22.4.2022 Záměr bezúplatného převodu pozemků  
11.4.2022 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 34/2022 - pozvánka  
17.3.2022 Záměr směny pozemků  
18.2.2022 Veřejná vyhláška - Školní a Zahradní - stavební povolení  
9.2.2022 Veřejná vyhláška - PÚP - Školní a Zahradní  
1.2.2022 MZE - opatření obecné povahy (národní povodňový plán povodí Labe)  
14.1.2022 Veřejná vyhláška - zahájení řízení ul. Školní a Zahradní  
22.12.2021 Veřejná vyhláška - Katastr nemovitostí - osoby oprávněné z věcného břemene  
20.12.2021 Dražební vyhláška  
16.12.2021 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 741/3 v k. ú. Švihov - objekt vodojemu  
14.12.2021 Návrh rozpočtu Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy DSO na rok 2022  
14.12.2021 Veřejná vyhláška - Katastr nemovitostí - osoby oprávněné z věcného břemene Horová, Mazancová  
30.11.2021 Nález zvířat - 3 kočky  
25.11.2021 Výzva k odstranění vozidla - vraku  
19.11.2021 Zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Švihov  
19.10.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti  
18.10.2021 ČEZ - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  
13.10.2021 Záměr pronájmu pozemku Švihov  
13.10.2021 Záměr pronájmu pozemku Švihov  
13.10.2021 Záměr pronájmu pozemku Švihov  
6.10.2021 Veřejná vyhláška - Krajský úřad Plzeňského kraje  
4.10.2021 Veřejné zasedání zastupitelstva č. 28/21 - pozvánka  
22.9.2021 PÚP - Veřejná vyhláška - Lhovice MK  
22.9.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti  
15.9.2021 MZE - opatření obecné povahy  
13.9.2021 PÚP - Veřejná vyhláška - oprava mostu Dolany  
6.9.2021 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 27/2021 - pozvánka  
3.9.2021 Přechodná úprava provozu - Pouť Švihov  
2.9.2021 Nařízení města Klatovy č. 4/2021 - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov  
30.8.2021 PÚP - Veřejná vyhláška - POUŤ  
30.8.2021 PÚP - Veřejná vyhláška - oprava mostu Jíno  
4.8.2021 Záměr směny pozemků ve Švihově  
26.7.2021 Pozvánka na zastupitelstvo č. 26/21  
29.6.2021 Nařízení města Klatovy č. 3/2021 - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov  
11.6.2021 Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy - Zpráva auditora + závěrečný účet  
7.6.2021 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 25/2021 - pozvánka  
31.5.2021 Ministerstvo zemědělství - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek  
26.5.2021 Aukční vyhláška na úřední desce - Lhovice  
21.5.2021 Záměr pachtu pozemků - výzva k podání nabídek  
19.5.2021 PÚP - Veřejná vyhláška Tyršova ulice, Švihov  
18.5.2021 Aukční vyhláška na úřední desce  
12.5.2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu most Lhovice  
3.5.2021 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 24/2021 - pozvánka  
28.4.2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce  
26.4.2021 Záměr pachtu pozemku v k. ú. Třebýcinka - zahrada  
23.4.2021 Veřejná vyhláška - finanční úřad  
21.4.2021 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti  
2.4.2021 Zasedání zastupitelstva č. 23/21 - pozvánka  
30.3.2021 Záměr pachtu zahrady - Třebýcinka  
26.3.2021 Dražební vyhláška  
25.3.2021 Záměr pachtu pozemku v k. ú. Třebýcinka - zahrada  
25.3.2021 Záměr nájmu v k. ú. Švihov - veřejné prostranství  
1.3.2021 Zrušení výběrového řízení  
1.3.2021 Záměr pachtu pozemku v k. ú. Třebýcinka  
1.3.2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu  
24.2.2021 Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR  
25.1.2021 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 22/2021 - pozvánka  
20.1.2021 Opakoané veřejné projednání územního plánu Švihov  
11.1.2021 Kokšín - vyhlášení revize katastru nemovitostí  
11.1.2021 Vosí - vyhlášení revize katastru nemovitostí  
11.1.2021 Kamýk u Švihova - vyhlášení revize katstru nemovitostí  
6.1.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - náměstí TGM  
4.1.2021 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí  
23.12.2020 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 21/2021 - pozvánka  
22.12.2020 PÚP - Veřejná vyhláška Kaliště  
18.12.2020 Záměr směny pozemků v k. ú. Švihov  
14.12.2020 Návrh rozpočtu Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy DSO na rok 2021  
30.11.2020 Záměr pachtu pozemku v k. ú. Švihov  
27.11.2020 Záměr pachtu pozemku v k. ú. Lhovice  
27.11.2020 Program podpory sportu na rok 2021  
27.11.2020 Progam podpory mládežnických složek spolků na rok 2021  
27.11.2020 Program podpory akcí spolků na rok 2021  
27.11.2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
16.11.2020 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 20/2020 - pozvánka  
14.10.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání změny č. 2 územního plánu Klatovy  
14.10.2020 Záměr směny pozemků  
12.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice č. 9  
9.10.2020 Provoz Městského úřadu Švihov v době nouzového stavu od 12. 10. do 25. 10. 2020  
1.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice č. 6  
16.9.2020 Změna rozpočtu č. 5  
16.9.2020 Informace o době a místě konání voleb  
7.9.2020 Záměr pronájmu - zahrada  
2.9.2020 Veřejná vyhláška - OOP - Švihovská pouť  
21.8.2020 Záměr pronájemu restaurace  
21.8.2020 Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise  
18.8.2020 Oznámení o době a místě voleb  
10.8.2020 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 19/2020 - pozvánka  
3.8.2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020  
29.7.2020 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství ČR  
21.7.2020 Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 2 ÚP Klatovy  
24.6.2020 Záměr - pacht zemědělských pozemků  
23.6.2020 Nařízení č. 3/2020 města Klatovy o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov  
16.6.2020 Veřejná vyhláška - PÚP v k. ú. Jíno  
15.6.2020 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 18/2020 - pozvánka  
10.6.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení PÚP - Třebýcinka  
8.6.2020 Návrh závěrečného účtu příspěvkové organizace Města Švihov za rok 2019 - Základní škola a mateřská škola Švihov  
8.6.2020 Návrh závěrečného účtu Města Švihov za rok 2019
Návrh a přílohy k závěrečnému účtu jsou uvedeny v příloze.
 
8.6.2020 Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 1 Územního plánu Švihov  
26.5.2020 ČR - Správa statních hmotných rezerv - výběrové řízení  
18.5.2020 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 17/2020 - pozvánka  
15.5.2020 Opatření obecné povahy - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prosředí
Příloha je k nahlédnutí v kanceláři Městského úřadu Švihov
 
13.5.2020 Stavba vodních děl "Vodovodní přivaděč Dehtín - Švihov" - ROZHODNUTÍ  
29.4.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení PÚP - Přejezd Dehtín  
29.4.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení PÚP - Přejezd Kokšín  
27.4.2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 - Švihov  
27.4.2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 - Červené Poříčí  
27.4.2020 Veřejná vyhláška - Tyršova ulice Švihov - stavební povolení  
27.4.2020 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Plzeňský kraj  
8.4.2020 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství ČR  
30.3.2020 Oznámeni o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolední  
23.3.2020 Veřejná vyhláška - Švihov ulice Tyršova  
16.3.2020 Zrušení veřejného zasedání zastupitelstva  
12.3.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení PÚP  
9.3.2020 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 17/2020  
9.3.2020 Záměr pronájmu zubní ordinace  
6.3.2020 Návrh opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území vodního toku  
19.2.2020 Záměr prodeje obecního pozemku pro stavbu rodinného domu ve Švihově  
7.2.2020 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 16/2020 - pozvánka  
6.2.2020 Usnesení - Dražební vyhláška  
4.2.2020 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí Jíno, Stropčice, Třebýcinka, Švihov  
30.1.2020 Záměr města k pronájmu pozemku v k. ú. Kokšín  
23.1.2020 Veřejná vyhláška - Třebýcinka autobusová zastávka  
23.1.2020 ČR - Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení  
14.1.2020 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 15/2020 - pozvánka  
10.1.2020 Rozpočet města Švihov na rok 2020  
3.1.2020 Zápis zastupitelstva města Švihov č. Z/14/19  
20.12.2019 Změna rozpočtu č. 8  
20.12.2019 Obecně závazná vyhláška města Švihov č. 5/2019, o místním poplatku ze vstupného  
20.12.2019 Obecně závazná vyhláška města Švihov č. 3/2019, o místním poplatku ze psů  
20.12.2019 Obecně závazná vyhláška města Švihov č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
20.12.2019 Obecně závazná vyhláška města Švihov č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
11.12.2019 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství  
10.12.2019 Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 14/2019  
9.12.2019 Rozpočet Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy na rok 2020  
9.12.2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků  
9.12.2019 Rozpočtový výhled 2020 - 2023  
4.12.2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/19  
4.12.2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení  
4.12.2019 Oznámení pro občany s adresou trvalého pobytu na ohlašovně - přebírání pošty  
19.11.2019 Oznámení o vyhlášení revize KN k. ú. Lhovice  
19.11.2019 Oznámení o vyhlášení revize KN k. ú. Kaliště u Červeného Poříčí  
18.11.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 26.11.2019 od 18.00 v KD Švihov  
24.10.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 05.11.2019 od 18.00 v KD Švihov  
22.10.2019 Tiskové prohlášení - únik jedovaté látky do Drnového potoka  
2.10.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Zimermanova J.  
2.10.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Ostrihonova V.  
2.10.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Červenková V.  
2.10.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Jakus Ivan  
2.10.2019 Dražební vyhláška Švihov čp. 98 konaná 05.11.2019  
30.9.2019 Nález čipového pásku 27.09.2019  
26.9.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Babka, ze dne 25.09.2019  
23.9.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 01.10.2019 od 18.00 v KD Švihov  
20.9.2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Švihov  
19.9.2019 ČSAD výluka od 23.09. do 30.09.2019 linka 432240, linka 432240  
18.9.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Rubáš Zdeněk, ze dne 11.09.2019  
16.9.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Hofmannová Petra, ze dne 16.09.2019  
6.9.2019 Vyhlášení výběrového řízení - tajemník/tajemnice Městského úřadu ve Švihově  
4.9.2019 Opatření obecní povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212  
27.8.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 21.08.2019 - Babka Pavel  
27.8.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 21.08.2019 - Šíp Martin  
27.8.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 19.08.2019 - Šíp Martin  
21.8.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 15.08.2019 - Jechura Martin  
19.8.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 27.08.2019 od 18.00 v KD Švihov  
19.8.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Rubáš Zdeněk  
16.8.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky ze dne 15.08.2019 - Jechura Martin  
13.8.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky ze dne 12.08.2019 - Balounová Jana  
8.8.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu Švihov 31.08. - 01.09.2019  
5.8.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Hofmannová Michaela  
1.8.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Jakus Ivan  
30.7.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky - Jakus Ivan  
30.7.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Zimermann  
30.7.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Jakus  
24.7.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Zimermann  
23.7.2019 Nález jízdního kola zn. AUTHOR dne 22.07.2019  
15.7.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení přechodné úpravy provozu  
12.7.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Hofmanová Michaela  
4.7.2019 Elektronická dražba k.ú. Otěšice - lesní pozemek  
28.6.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 24.06.2019 - Šíp Martin  
19.6.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 13.06.2019 - Jechura Martin  
18.6.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Achac Erik  
17.6.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 25.06.2019 od 18.00 v KD Švihov  
13.6.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky ze dne 13.06.2019 - Jechura Martin  
12.6.2019 Výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Pultar Václav  
10.6.2019 Účetní závěrka DSO Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy  
6.6.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 05.06.2019 - Babka Jaroslav  
6.6.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 05.06.2019 a 06.06.2019 - Jakus Ivan  
5.6.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu Švihov 22.06.2019  
28.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Šíp Martin, ze dne 28.05.2019  
27.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 24.05.2019 - Jakus Ivan  
27.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 23.05.2019 - Červenková Vladimíra  
27.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Jakus Ivan, Rubáš Zdeněk, Hofmannová Michaela  
20.5.2019 Záměr prodeje hasičské stříkačky PPS 12  
20.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 20.05.2019 - Jakus Ivan  
20.5.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Hofmannová Michaela  
20.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 16.05.2019 - Jirmus Ivan  
20.5.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Hofmannová Michaela  
20.5.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 13.05.2019 -Zábran Jan  
20.5.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 13.05.2019 -Jana Balounová  
20.5.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Pultar Václav  
17.5.2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 67/3 a st.p.č. 50/2 k.ú. Švihov u Klatov  
15.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 15.05.2019 - Ivan Jakus  
15.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 14.05.2019 - Zdeněk Rubáš  
15.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 15.05.2019 - Martin Šíp  
15.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 13.05.2019 - Jana Balounová  
15.5.2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - podíl 1/2 k.ú. Sobětice u Klatov  
13.5.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 13.05.2019 - Jan Zábran  
6.5.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 14.05.2019 od 18.00 v KD Švihov  
30.4.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 30.04.2019 - Jakus Ivan  
26.4.2019 Elektronická dražba k.ú. Otěšice  
26.4.2019 Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Plzeňský kraj - hromadný předpis daně z nemovitých věcí na rok 2019  
25.4.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Sekyra Dominik  
24.4.2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1583/1 k.ú. Švihov u Klatov  
17.4.2019 Nález klíčů ve Švihově ve Školní ulici dne 17.04.2019  
17.4.2019 Porovnání položek pro výpočet ceny vodného a stočného za r. 2018  
17.4.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Hofmannová Petra  
15.4.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 23.04.2019 od 18.00 v KD Švihov  
8.4.2019 Opatření obecné povahy MZE č.j. 18918/2019-MZE-16212 - kůrovec  
2.4.2019 Nález klíčů ve Švihově dne 25.03.2019  
27.3.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Šíp Martin  
25.3.2019 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Švihov  
22.3.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Šíp Martin  
22.3.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Jakus Ivan  
20.3.2019 volby do Evropského parlamentu 24.-25.05.2019 - stanovení minimálního počtu členů OKVk  
19.3.2019 Úřední den v místních částech 06.04.2019  
14.3.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Rubáš Zdeněk  
13.3.2019 Nález křovinořezu za Švihovem dne 04.03.2019  
11.3.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 19.03.2019 od 18.00 v KD Švihov  
6.3.2019 Záměr pronájmu nebytových prostor nacházejících se v budově radnice Švihov, Nám. Dr.E.Beneše 38  
5.3.2019 Záměr pronájmu nebytových prostor nacházejících se v KD Švihov  
5.3.2019 Oznámení o konání zápisu do 1. třídy ZŠ a MŠ Švihov dne 04.04.2019  
26.2.2019 Plán rozvoje sportu 2019 - 2024  
22.2.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 21.02.2019 -Pultar Václav  
20.2.2019 Nález klíčů ve Švihově dne 20.02.2019  
20.2.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Hasala Jakub  
11.2.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 19.02.2019 od 18.00 v KD Švihov  
7.2.2019 Přerušení dodávky elektrické energie v obci Kamýk, Vosí, Kokšín dne 27.02.2019  
7.2.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí zásilky ze dne 04.02.2019 -Jakus Ivan  
6.2.2019 Veřejná vyhláška - oznámení ve věci rušení trvalého pobytu Luboše Voráčka, Švihov 396  
5.2.2019 Výzva k vyzvednutí zásilky - Jakus Ivan  
4.2.2019 Výzva k vyzvedntí zásilky ze dne 04.02.2019 - Jakus Ivan  
29.1.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Jakus Ivan  
28.1.2019 Nález klíčů ve Švihově dne 28.01.2019  
21.1.2019 Opakovaná výzva k zvyvednutí zásilky - Zábran Jan  
18.1.2019 Oznámení o příchodu listovní zásilky - Rubáš Zdeněk  
15.1.2019 Oznámení o možnosti vyzvednout si poštovní zásilku - Hofmannová Michaela  
14.1.2019 Oznámení o možnosti vyzvednout si poštovní zásilku - Zábran Jan  
10.1.2019 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje  
10.1.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Šlehofer Josef  
10.1.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Pultar Václav  
10.1.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Sedlák Josef Ing.  
9.1.2019 Publicita "Veřejně prospěšné práce" 01.04.2018 - 30.11.2018  
9.1.2019 Oznámení o možnosti vyzvednout si poštovní zásilku - Jechura Martin  
9.1.2019 Opakovaná výzva k vyzvednutí poštovní zásilky - Hasala Pavel  
7.1.2019 Oznámení o možnosti vyzvednout si poštovní zásilku - Šíp Martin  
7.1.2019 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 15.01.2019 od 18.00 v KD Švihov  
4.1.2019 Oznámení o možnosti vyzvednout si poštovní zásilku - Hasala Pavel  
31.12.2018 Oznámení o možnosti vyzvednout si poštovní zásilku - Sedlák Josef  
19.12.2018 Záměr pronájmu nebytových prostor restaurace Švihov, Tyršova 274  
18.12.2018 Opakovaná výzva k vyzvedntí zásilky ze dne 17.12.2018 - Červenková Vladimíra  
7.12.2018 Opakovaná výzva k vyzvedntí zásilky ze dne 07.12.2018 - Jakus Ivan  
7.12.2018 Opakovaná výzva k vyzvedntí zásilky ze dne 07.12.2018 - Hasala Pavel  
5.12.2018 Změna ve vývozu komunálního odpadu dne 24.12.2018 ve ŠVIHOVĚ (kromě NÁDRAŽNÍ ULICE!!!)  
3.12.2018 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 11.12.2018 od 18.00 v KD Švihov  
30.11.2018 Rozpočet účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy na rok 2019  
28.11.2018 Výzva k vlastníkům lesů - kůrovcová kalamita  
21.11.2018 Nález hotovosti ve Švihově  
20.11.2018 Záměr prodeje části pozemku p.č.120/25 a p.č.1979 k.ú. Švihov u Klatov  
9.11.2018 Informace o konání zastupitelstva města v PONDĚLÍ!!! 19.11.2018 od 18.00 v KD Švihov  
24.10.2018 Vyhlášení výběrového řízení na pozici úředníka Městského úřadu Švihov  
22.10.2018 Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města v úterý 30.10. 2018 v 18.00 v KD Švihov  
17.10.2018 Dražební vyhláška k.ú. Švihov u Klatov - elektronická dražba 05.12.2018  
9.10.2018 Přerušení dodávky elektrické energie v obci Kamýk, Těšnice, Kaliště, Lhovice v dnech 11.10.2018 - 16.10.2018  
8.10.2018 Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. na povinnost odstranění a okleštění stromoví  
19.9.2018 Nález klíčů ve Švihově dne 17.09.2018  
18.9.2018 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje  
11.9.2018 Výzva k vyzvednutí písemnosti doručované prostřednictvím České pošty - Hofmannová Michaela  
4.9.2018 Nález klíče ve Švihově dne 03.09.2018  
4.9.2018 Nález klíčů ve Švihově dne 03.09.2018  
31.8.2018 Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Aktualizace č. 4. Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje  
29.8.2018 Dražební vyhláška k.ú. Třebýcinka - dražba 03.10.2018 od 10.00 hod. na Finančním úřadu v Klatovech  
28.8.2018 Veřejná vyhláška - oznámení ve věci rušení trvalého pobytu Josefa Hochmana, Lhovice 44  
28.8.2018 Veřejná vyhláška - oznámení ve věci rušení trvalého pobytu Alena Mašatová, Lhovice 44  
8.8.2018 Záměr prodeje stavebních pozemků ve Švihově v lokalitě "Záhumenice" parc.č. 613/4, parc.č. 614/28 k.ú. Švihov u Klatov  
7.8.2018 Nález klíčů ve Švihově ve Školní ulici u ZŠ dne 06.08.2018  
26.7.2018 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 07.08.2018 od 18.00 hod. v KD Švihov  
20.7.2018 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu konání festivalu ČESKÉ HRADY  
17.7.2018 Výzva k vyzvednutí poštovní písemnosti ze dne 17.07.2018 - Benetka Marek  
13.7.2018 Výzva ze dne 13.07.2018 k vyzvednutí poštovní zásilky - Černoch František  
11.7.2018 Záměr pachtu pozemku p.č. 1102 a p.č. 1103 vše k.ú. Kokšín  
3.7.2018 Záměr prodeje movité věci - hasičská stříkačka PPS 12 vč.příslušenství  
3.7.2018 Opakovaná výzva ze dne 02.07.2018 k vyzvedntí poštovní zásilky - Pek Richard, Jakus Ivan  
3.7.2018 Výzva ze dne 03.07.2018 k vyzvednutí poštovní zásilky - Jakus Ivan  
2.7.2018 Výzva k vyzvednutí písemnosti Jakus Ivan  
2.7.2018 Výzva k vyzvednutí písemnosti Pek Richard  
2.7.2018 Opakovaná výzva ze dne 02.07.2018 k vyzvednutí poštovní zásilky - Pek Richard  
26.6.2018 Změny ve vydávání občanských průkazů, cestovních pasů a řidičských průkazů od 01.07.2018  
11.6.2018 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 19.06.2018 od 18.00 hod. v KD Švihov  
4.6.2018 Nařízení města Klatovy č. 1/2018, kterým se zakazuje vstup do lesa v k.ú. Hamry na Šumavě  
22.5.2018 Nález klíče ve Švihově dne 21.05.2018  
18.5.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Hofmanová Marie, Praha; Hofmanová Růžena, Praha  
3.5.2018 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 15.05.2018 od 18.00 hod. v KD Švihov  
30.4.2018 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisu daně z nemovitých věcí na rok 2018 na Finančním úřadě Klatovy  
23.4.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Achac Erik, Stropčice  
18.4.2018 Oznámení SPÚ ČR o zamýšleném převodu podílu pozemku p.č. 1031 k.ú. Kokšín  
9.4.2018 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 17.04.2018 od 18.00 hod. v KD Švihov  
4.4.2018 Zápis do Mateřské školy Švihov 03.05.2018 od 7.30 hod do 15.30 hod.  
28.3.2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemní komunikaci I/27 ve městě Švihov  
26.3.2018 Nález klíčů ve Švihově - Na Borku dne 26.03.2018  
26.3.2018 Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje  
23.3.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Achac Erik, Stropčice  
20.3.2018 Porování položek pro výpočet ceny vodného a stočného za rok 2017  
19.3.2018 Dražební vyhláška - elektronická dražba 16.05.2018 - podíl 1/4 st. 265, p.č.711/77 k.ú. Švihov u Klatov  
12.3.2018 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 20.03.2018 od 18.00 hod. v KD Švihov  
7.3.2018 Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový  
2.3.2018 Oznámení ZŠ a MŠ Švihov o zápisu do 1. ročníku r. 2018  
14.2.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost Hofmanová Marie, Hofmanová Růžena  
8.2.2018 Publicita k projektu "Nové pracovní příležitosti - Veřejně prospěšné práce"  
7.2.2018 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje  
5.2.2018 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 13.02.2018 od 18.00 hod. v KD Švihov  
25.1.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních, veřejně přístupných komunikacích a navazujících silnicích  
22.1.2018 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 30.01.2018 od 18.00 hod. v KD Švihov  
16.1.2018 Záměr pronájmu části nebytových prostor ve Švihově č.p. 378 za účelem umístění antén mikrovlnné technologie  
21.12.2017 Změna svozu komunálního odpadu v době vánočních svátků 2017  
15.12.2017 Záměr pachtu pozemku parc.č.39/3 a pozemku parc.č.39/4 vše k.ú. Lhovice  
15.12.2017 Záměr pachtu části pozemku parc.č. 1475/1 k.ú. Lhovice  
13.12.2017 OZV č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Borovy  
13.12.2017 Povolení k provedení vodních děl "Vodovodní přivaděč Dehtín - Švihov"  
13.12.2017 Účelové sdružení obcí pro vodovod Nýrsko-Klatovy - rozpočet r.2018, střednědobý výhled rozpočtu 2018-2021  
13.12.2017 OZV č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Švihov  
4.12.2017 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 12.12.2017 od 18.00 hod. v KD Švihov  
20.11.2017 Dražební vyhláška - elektronická dražba st.93 k.ú. Švihov u Klatov vč.stavby Švihov č.p. 58  
13.11.2017 Vyhlášený konkurz na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Čachrov  
13.11.2017 Informace o konání ZM 21.11.2017 od 18.00 hod. v KD Švihov  
10.11.2017 Dražební vyhláška - elektronická dražba dobrovolná, k.ú. Švihov u Klatov, k.ú. Lhovice  
10.11.2017 Územní rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny a vodovodní přípojky Kamýk čp. 13  
8.11.2017 Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství o nařízení zpracování nahodilých těžeb  
8.11.2017 Oznámení o zahájení vodoprávního a stavebního řízení  
31.10.2017 Přerušení dodávky elektrické energie ve Švihově 20.11.2017 7.30 - 13.00 hod.  
26.10.2017 Zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor Kulturního domu Kaliště  
23.10.2017 Přerušení dodávky elektrické energie Stropčice dne 07.11.2017  
9.10.2017 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 17.10.2017 od 18.00 hod. v KD Švihov  
6.10.2017 Dne 05.10.2017 byli ve Švihově nalezeni psi  
2.10.2017 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Návrh opatření obecné povahy  
29.9.2017 Zveřejnění záměru směny části pozemku parc.č. 725/7 k.ú. Švihov u Klatov  
26.9.2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v části obce Švihov 20.10.2017 od 7.30 do 13.00 hod.  
26.9.2017 Svoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu - říjen 2017  
19.9.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  
18.9.2017 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 26.09.2017 od 18.00 hod. v KD Švihov  
8.9.2017 Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 734/6 k.ú. Švihov u Klatov  
8.9.2017 Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 725/7, 735/1, 818, 817/2, 1637/5 vše k.ú. Švihov u Klatov  
8.9.2017 Zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 725/7, 735/1 vše k.ú. Švihov u Klatov  
5.9.2017 Přerušení dodávky elektrické energie dne 26.09.2017 - Kamýk, Kokšín, Vosí  
4.9.2017 Oznámení o upuštění od elektronické dražby, která se měla konat 19.09.2017  
4.9.2017 Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu  
25.8.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Hofmannová Petra  
25.8.2017 Nález klíčů ve Švihově  
22.8.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Hofmannová Michaela  
21.8.2017 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 29.08.2017 od 18.00 hod. v KD Švihov  
16.8.2017 Dražební vyhláška - dobrovolná elektronická dražba 19.09.2017  
15.8.2017 Přerušení dodávky elektrické energie 04.09. 2017 ve Vosí  
15.8.2017 Přerušení dodávky elektrické energie 08.09.2017 v Kamýku a ve Vosí  
10.8.2017 Obecně závazná vyhláška města Švihov č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy  
7.8.2017 Nález finanční hotovosti  
28.7.2017 Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Hofmannová Petra, Kokšín  
26.7.2017 Přerušení dodávky elektřiny 08.08.2017 Kamýk, Kokšín, Vosí  
17.7.2017 Informace o konání zastupitelstva města v úterý 25. 7. 2017 od 18,00 hod na MěÚ Švihov  
13.7.2017 Zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 1618/4 a části pozemku p.č. 1618/6 k.ú. Švihov u Klatov  
13.7.2017 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 293/2 k.ú. Kaliště u Červeného Poříčí  
13.7.2017 Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Hofmannová Michaela, Kokšín  
7.7.2017 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor ordinace ženského lékaře ve Švihově, Školní 392  
3.7.2017 Dražební vyhlášky k.ú. Švihov u Klatov  
20.6.2017 Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Stropčice, k.ú. Třebýcinka  
19.6.2017 Informace o konání zastupitelstva města dne 27.06.2017  
12.6.2017 VEŘEJNÁ SLUŽBA - informace pro organizace, informace pro klienty změna od 01.02.2017  
12.6.2017 Vyrozumění a výzva případně dotčeným osobám - žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu k.ú. Švihov u Klatov  
29.5.2017 Územní rozhodnutí o umístění stavby VODOVODNÍ PŘIVADĚČ DEHTÍN - ŠVIHOV  
24.5.2017 Zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc.č. 734/4 a části pozemku parc.č. 738/3 k.ú. Švihov u Klatov  
24.5.2017 Zveřejnění záměru směny části pozemku parc.č. 725/7 k.ú. Švihov u Klatov  
24.5.2017 Zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc.č. 1/5 k.ú. Švihov u Klatov  
17.5.2017 Veřejná vyhláška  
15.5.2017 Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území  
12.5.2017 Dražební vyhláška nemovitost k.ú. Švihov u Klatov  
5.5.2017 Informace o konání zasedání zastupitelstva města dne 16.05.2017 v KD Švihov  
28.4.2017 Veřejná vyhláška FÚ pro Plzeňský kraj - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2017  
28.4.2017 Konkurz na obsazení funkce ředitele Základní školy Hartmanice, příspěvková organizace  
18.4.2017 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání VODOVODNÍ PŘIVADĚČ DEHTÍN-ŠVIHOV  
18.4.2017 Publicita projektu "Veřejně prospěšné práce"  
13.4.2017 Záměr prodeje pozemku parc.č. 1475/39 k.ú. Lhovice  
11.4.2017 Zápis do Mateřské školy Švihov dne 3.5.2017 od 7.30 do 15.30 hod.  
3.4.2017 Informace o konání zastupitelstva města dne 11.04.2017 v KD Švihov  
29.3.2017 Kalkulace ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016  
16.3.2017 Přerušení dodávky elektrické energie v části BEZDĚKOV dne 3.4. 2017  
15.3.2017 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1475/1 k.ú. Lhovice  
13.3.2017 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v r. 2017  
13.3.2017 Přerušení dodávky elektrické energie 29.3.2017 - Kokšín, Vosí, Kamýk  
27.2.2017 Informace o konání zasedání zastupitelstva města 7.3. 2017 v KD Švihov  
23.2.2017 ÚŘEDNÍ DEN 24.3. 2017 v místních částech Kokšín, Třebýcinka, Kaliště, Stropčice a Jíno  
17.2.2017 Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu živočicha -bobra evropského  
16.2.2017 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu "Most.ev.č. MK-01 přes Točnický potok v obci Kokšín"  
15.2.2017 Výva k podání naídky ve veřejné zakázce malého rozsahu - oprava Vrchlického ulice  
30.1.2017 Informace o konání zastupitelstva města 7.2.2017 v KD Švihov  
26.1.2017 Dne 26.1.2017 byli nalezeni 2 psi neurčité malé rasy mezi Ttřebýcinkou a Švihovem  
20.1.2017 Záměr směny pozemků ve vlastnictví Města Švihov v k.ú. Lhovice, Vřeskovice, Jíno a Švihov u Klatov  
20.1.2017 Záměr směny pozemků v k.ú. Kaliště u Červeného Poříčí  
16.1.2017 Oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o přírodní památku Stará Úhlava  
12.1.2017 Návrh opatření obecné povahy - povolení výjimky ze základních ochranných podmínek bobra evropského  
12.1.2017 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba čj.085 EX 5100/14-134  
9.1.2017 Informace o konání zasedání zastupitelstva města dne 17.1.2017  
6.1.2017 Informace o návrhu výroku územ.rozhodnutí Kamýk vrtaná studna  
27.12.2016 Z/31/16 - zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 20.12.2016  
21.12.2016 Územní rozhodnutí o umístění stavby "Vrtaná studna" na st.p. 7 k.ú. Kamýk u Švihova  
12.12.2016 Informace o konání zastupitelstva města dne 20.12.2016  
30.11.2016 Rozpočtový výhled 2017 - 2021  
30.11.2016 Návrh rozpočtu na rok 2017  
21.11.2016 informace o konání zastupitelstva Města Švihov 29.11.2016  
8.11.2016 Usnesení o provedení elektronické dražby č.j.030 EX 27110/13-102  
31.10.2016 Veřejná vyhláška - záplavové území Točnický potok  
25.10.2016 Informace o konání zastupitelstva města 1.11.2016  
21.10.2016 Termíny veřejných schůzí na obcích  
17.10.2016 Výsledky voleb - Senát II. kolo 2016  
11.10.2016 Informace o konání zastupitelstva města 18.10.2016  
29.9.2016 OZV Požární řád města Švihov 1/2016  
26.9.2016 Nabídka prodeje stavebních buněk  
20.9.2016 Záměr prodloužení pronájmu nebytových prostor  
20.9.2016 Výběrové řízení - účetní obce Dolany  
20.9.2016 Oznámení o době a místě konání voleb  
19.9.2016 Informace o přerušení dodávky elektřiny Vosí 12.10.2016  
15.9.2016 Návrh opatření - stanovení záplavového území Točnického potoka  
13.9.2016 Informace o konání zasedání zastupitelstva 20.9.2016  
12.9.2016 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví  
7.9.2016 Oznámení zamýšleném převodu pozemku - k.ú. Kaliště  
30.8.2016 Uzavírka provozu na nám. Dr. E: Beneše ve dnech 3.9.-4.9.2016  
29.8.2016 Uzavírka provozu na nám. Dr. E. Beneše dne 10.09.2016  
25.8.2016 Nabídka prodeje pozemku v Kamýku  
25.8.2016 Nabídka pronájmu pozemku ve Švihově  
24.8.2016 Nařízení exekuce - rod. dům č.p. 58 ve Švihově  
19.8.2016 Informace o počtu a sídle volebních okrskových komisí  
16.8.2016 Informace o konání zasedání zastupitelstva města 23.08.2016  
9.8.2016 Dražební vyhláška - pozemky k.ú. Třebýcinka  
9.8.2016 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice tajemník/tajemnice MěÚ Švihov  
29.7.2016 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti A.Kechnerová  
20.7.2016 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici I/27 mezi Švihovem a Kokšínem v rámci pořádání festivalu "České hrady 2016".
 
19.7.2016 Informace o konání zastupitelstva města 26.07.2016  
20.6.2016 Informace o konání zastupitelstva města 28.06.2016  
14.6.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti  
6.6.2016 Oznámení o výkonu topografických prací  
31.5.2016 Informace o konání zastupitelstva města 7.6.2016  
31.5.2016 Opatřední obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03  
19.5.2016 Oznámení o přerušení dodávkiy elektřiny Kaliště 6.6.2016  
4.5.2016 Informace o konání zastupitelstva města 12.05.2016  
5.4.2016 Informace o konání zastupitelstva města  
5.4.2016 Informace pro včelaře - chemické ošetření pozemků  
24.3.2016 Informace pro vlastníky lesů  
23.3.2016 Publicita projektu - Veřejně prospěšné práce  
18.3.2016 Závěrečný účet města za rok 2015  
16.3.2016 Územní rozhodnutí - umístění stavby Třebýcinka  
9.3.2016 Zveřejnění záměru pronájmu veřejného prostranství ve Švihově  
8.3.2016 Vyúčtování vodné a stočné za rok 2015  
1.3.2016 Informace o konání Zastupitelstva města 8.3.2016  
18.2.2016 Veřejná vyhláška - úprava provozu Žižkova ulice  
16.2.2016 Pozemkový úřad - převod pozemku  
16.2.2016 Publicita - projekt Veřejně prospěšné práce  
15.2.2016 Veřejnoprávní smlouva s městem Klatovy  
2.2.2016 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 9.2.2016  
20.1.2016 Záměr směny pozemku ve Švihově  
18.1.2016 Nabídka pronájmu zemědělských pozemků  
18.1.2016 Dražba nemovitosti ve Švihově  
13.1.2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  
12.1.2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny  
12.1.2016 Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 19.1.2016  
6.1.2016 Poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení - výběrové řízení  
4.1.2016 Oznámení zápisu do 1. ročníku ŽŠ a MŠ Švihov  
16.12.2015 OZV č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
8.12.2015 Informace o konání zasedání zastupitelstva 15.12.2015  
26.11.2015 Pozemky - neznámý vlastník  
25.11.2015 OZV č. 3/2015 o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství.  
25.11.2015 Návrh rozpočtu města na rok 2016 + rozpočtový výhled  
20.11.2015 SPÚ - oznámení o zamýšleném převodu  
16.11.2015 informace o konání zastupitelstva 24.11.2015  
4.11.2015 Nabídka pronájmu místa na umístění antény  
29.10.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny  
13.10.2015 Informace o konání zastupitelstva 20.10.2015  
12.10.2015 Nabídka pronájmu místa pro antény  
2.10.2015 Nabídka pronájmu nebytových prostor  
21.9.2015 Informace o konání zastupitelstva města 29.09.2015  
14.9.2015 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  
14.9.2015 Nabídka pronájmu restaurace v KD Švihov  
1.9.2015 Informace o konání zastupitelstva města dne 8.9.2105  
24.8.2015 Dražby zemědělského pozemku ve Švihově  
18.8.2015 Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  
6.8.2015 Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  
4.8.2015 Informace Státního PÚ  
29.7.2015 Informace o konání zasedání zastupitelstva 11.8.2015  
27.7.2015 Prodej nemovitosti ve Švihově  
20.7.2015 MŽP - Veřejná vyhláška  
20.7.2015 KS Plzeň - vyrozumění a výzva  
10.7.2015 Dražební vyhláška  
9.7.2015 Nabídka pronájmu pozemku ve Lhovicích  
9.7.2015 Nabídka pronájmu pozemku v k.ú. Vosí  
9.7.2015 Nabídka směny pozemků města Švihov, Agromachine a Zempo  
29.6.2015 Nařízení města Klatovy - zpracování lesních hospodářských osnov  
23.6.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 30.06.2015  
10.6.2015 Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitosti č.p. 58 ve Švihově  
26.5.2015 Informace o konání zastupitelstva města 02.06.2015  
6.5.2015 Informace o konání zastupitelstva města 19.05.2015  
30.4.2015 Veřejná vyhláška FÚ - oznámení o zpřístupnění předpisu daně z nemovitosti  
28.4.2015 Závěrečný účet města Švihov za rok 2014  
21.4.2015 Informace o konání zastupitelstva města dne 28.04.2015  
16.4.2015 OZV č. 1/2015 a OZV č. 2/2015  
14.4.2015 Vyhláška - stavební povoleníŠvihov - Žižkova ulice  
2.4.2015 Informace o konání zasedání zastupitesltva 14.04.2015  
1.4.2015 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška  
18.3.2015 Nabídka prodeje pozemku v Jíně  
10.3.2015 Informace o konání Zastupitelstva města Švihov 17.03.2015  
9.3.2015 Vyúčtování vodné - stočné za rok 2014  
2.3.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 27.03.2015 - část Švihova  
20.2.2015 Oznámení o zahájení stavebního řízení - ulice Žižkova  
13.2.2015 Nabídka pronájmu pozemku  
12.2.2015 Dražba nemovitosti ve Stropčicích  
4.2.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města 17.02.2015  
21.1.2015 Nabídka zemědělského pachtu pozemku ve Švihově  
20.1.2015 Veřejně prospěšné práce - publicita  
13.1.2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města 20.1.2015  
7.1.2015 nabídka pronájmu nebytových prostor - budovy skladu ve Švihově  
6.1.2015 Dražba nemovitosti Újezd u Rosic  
17.12.2014 Nabídka pronájmu nebytových prostor na provozování kadeřnictví ve Švihově  
9.12.2014 Informace o konání Zastupitelstva města Švihov 16.12.2014  
26.11.2014 Návrh rozpočtu města na rok 2015  
26.11.2014 Nařízení města č.1/2014
o stanovení maximální ceny za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa
 
24.11.2014 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Kokšín  
18.11.2014 informace o konání Zastupitelstva města Švihov 25.11.2014  
14.11.2014 Oznámení o provádění udržovacích prací na el. vedení 22 kV  
5.11.2014 Podávání žádostí o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení  
5.11.2014 Nabídka prodeje pozemku ve Lhovicích  
24.10.2014 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva města  
11.10.2014 Výsledky komunálních voleb  
2.10.2014 Přerušení dodávky elektřiny 4.11.2014  
25.9.2014 Dražební vyhláška - prodej 1/4 nemovitosti  
17.9.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 24.09.2014  
15.9.2014 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví - ČEZ  
15.9.2014 Nález krokoměru  
26.8.2014 Výběrové řízení - prodej vodní plochy - Tůň Švihov  
11.8.2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve Lhovicích 16.9.2014  
6.8.2014 Dopravní omezení z důvodu opravy komunikace I/27 ve Švihově  
4.8.2014 Prodej RD ve Švihově - výběrové řízení  
30.7.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 06.08.2014  
30.7.2014 Dražební vyhláška - pozemek Kácov  
24.7.2014 Nabídka prodeje pozemku ve Lhovicích  
16.7.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 23.07.2014  
3.7.2014 Dražební vyhláška - 1/2 RD v Třebýcince  
26.6.2014 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství  
13.6.2014 Dražební vyhláška - osobní automobil VW PASSAT 1,9  
12.6.2014 Nařízení města Klatovy- záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov  
11.6.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 25.06.2014  
6.6.2014 Závěrečný účet města za rok 2013  
29.5.2014 Dražební vyhláška - nemovitost Stropčice  
28.5.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 04.06.2014  
12.5.2014 Oznámení - Kamýk terénní úpravy  
7.5.2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Kališti a v Těšnici dne 11.6.2014  
7.5.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 14.05.2014  
30.4.2014 Finanční úřad - veřejná vyhláška - daň z nemovitostí  
30.4.2014 Výzva , aby se vlastníci nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, přihlásili ke svému vlastnicví.  
28.4.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlametu  
18.4.2014 Přerušení dodávky elektřiny v Kamýku, Kokšíně, Vosí a Těšnici 13.5.2014.  
15.4.2014 Prodej rodinného domu ve Švihově - výběrové řízení  
8.4.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města 16.04.2014  
27.3.2014 Zveřenění záměru směny pozemku v Kamýku  
26.3.2014 Územní plán - opatření obecné povahy  
19.3.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 26.03.2014.  
18.3.2014 Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje  
17.3.2014 Výběrové řízení - prodej osob. automobil Trabant 601  
10.3.2014 Rozhodnutí - změna stavby před dokončením Vosí  
6.3.2014 Podávání žádostí na poskytnutí půjčky z FRB na opravu domů a bytů  
3.3.2014 Vyúčtování ceny vody za rok 2013  
26.2.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 05.03.2014.  
21.2.2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny  
6.2.2014 Oznámení o možnosti převzít písemno - Zb. Kubát  
4.2.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 12.02.2014  
28.1.2014 Oznámení o zahájení řízení - změna stavby před dokončením vodního díla  
23.1.2014 Nabídka zemědělského pachtu pozemku k.ú. kokšín  
20.1.2014 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zb. Kubát  
20.1.2014 KVS - zdravotní zkoušky u hospodářských zvířat  
13.1.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 22.01.2014  
23.12.2013 Dražební vyhláška - zemědělské pozemky k.ú. Švihov u Klatov  
19.12.2013 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost  
16.12.2013 Uzavření Městského úřadu Švihov dne 27.12.2013  
12.12.2013 informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 19.12.2013  
12.12.2013 Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Švihov  
5.12.2013 Nabídka pronájmu kanceláře na radnici  
5.12.2013 Nabídka prodeje pozemku ve Lhovicích  
4.12.2013 Prodloužení stavebního povolení - protipovodňová opatření Vosí  
27.11.2013 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 04.12.2013  
22.11.2013 Výběrové řízení - možnost podávat žádosti o poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení  
21.11.2013 Záměr prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor  
18.11.2013 Publicita - veřejně prospěšné práce  
13.11.2013 Návrh rozpočtu města na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2014 - 2018  
13.11.2013 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 20.11.2013  
6.11.2013 Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje PK  
25.10.2013 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zuzana Štěpánová  
18.10.2013 Nabídka prodeje pozemku v Jíně  
9.10.2013 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 16.10.2013  
8.10.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Kamýku, Vosí a Těšnici ve dnech 30.10. a 4.11. 2013  
27.9.2013 Vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - správní řízení Z.Štěpánová  
25.9.2013 Výzva k odstranění a okleštění stromoví pod elektrickým vedením  
19.9.2013 Nabídka prodeje hasičského vozidla  
18.9.2013 informace o počtu a sídle volebních okrsků  
17.9.2013 Nařízení - ukončení mimořádného veterinárního opatření při výskytu moru včelího plodu  
11.9.2013 Informace o konání zasedání zastupitelstva města Švihov 18.09.2013  
10.9.2013 Vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - správní řízení Z.Štěpánová  
10.9.2013 Usnesení o ustanovení opatrovníka ve správním řízení - Z.Štěpánová  
28.8.2013 Uzavření MěÚ Švihov z důvodu přerušení dodávky elektřiny  
21.8.2013 Bezúplatný převod pozemku  
21.8.2013 Dražba věcí movitých  
21.8.2013 Nález jízdního kola  
19.8.2013 informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 28.08.2013  
12.8.2013 Odvolání dražby věcí movitých - Švihov  
9.8.2013 Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  
6.8.2013 Přerušení dodávky elektřiny ve Švihově dne 3.9.2013  
1.8.2013 Vyhlášení nebezpečí vzniku požáru  
29.7.2013 OZV č. 1/2013 - Zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her  
24.7.2013 Dražební vyhláška - dražba movitých věcí  
23.7.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 19.9.2013 - Kamýk, Kokšín, Vosí, Těšnice  
17.7.2013 Dražební vyhláška - pozemek v k.ú. Švihov  
17.7.2013 Informace o konání zastupitelstva města 24.07.2013  
15.7.2013 Výběrové řízení - prodej vodní plochy ve Švihově  
12.7.2013 Vyhlášení exekuce - pozemky Švihov  
1.7.2013 Dražební vyhláška  
25.6.2013 Nabídka prodeje RD ve Švihově  
20.6.2013 Nabídka prodeje pozemku ve Lhovicích  
12.6.2013 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 19.06.2013  
12.6.2013 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2012  
7.6.2013 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - J.Tesaříková  
7.6.2013 Odvolání II. SPA  
5.6.2013 Mimořádné veterinární opatření  
5.6.2013 Vyrozumění a výzva Krajského soudu v Plzni - žaloba proti rozhodnutí KÚ PK  
5.6.2013 Nařízení Města Klatovy o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov  
5.6.2013 Oznámení o společném jednání k návrhu ÚPN Švihov  
4.6.2013 Odvolání III. SPA 4.6.2013  
2.6.2013 Vyhlášení III. SPA 2.6.2013 v 6.15 hod.  
31.5.2013 Vyhlášení II. SPA 31.5.2013 ve 14.05 hod.  
28.5.2013 Dražební vyhláška věcí movitých - Švihov  
20.5.2013 Usnesení o ustanovení opatrovníka ve správním řízení - J. Tesaříková  
20.5.2013 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údajů o TP  
16.5.2013 Veřejná vyhláška - územní rozvoj PK - aktualizace  
16.5.2013 Veřejná vyhláška - prodloužení stavebního povolení  
14.5.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 22.5.2013  
13.5.2013 Prodej RD ve Švihově - výběrové řízení  
7.5.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ve dnech 4.6. 2013 a 11.06.2013 v Kališti, Stropčicích, Třebýcince a Bezděkově
 
6.5.2013 Oznámení prací v obci Kamýk  
3.5.2013 Dražební vyhláška - prodej RD ve Švihově  
24.4.2013 Plzeňský kraj - bezúplatný převod pozemků  
22.4.2013 Vyhláška Finančního úřadu  
19.4.2013 Dražební vyhláška - pozemky Švihov  
19.4.2013  
17.4.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města dne 24.4.2013  
12.4.2013 Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád  
12.4.2013 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Švihov  
9.4.2013 Závěrečný účet města za rok 2012  
5.4.2013 Vyhláška KÚ - Rorýs  
4.4.2013 Dražební vyhláška - prodej RD ve Švihově  
3.4.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města dne 10.4.2013  
2.4.2013 Dražební vyhláška - prodej čerpaní stanice PHM Švihov  
29.3.2013 Výlukový jízdní řád ČD Švihov - Plzeň  
27.3.2013 Vyhláška - rozhodnutí výstavba vedlejší polní cesty Švihov  
25.3.2013 Vyhláška - prodloužení platnosti stavebního povolení  
15.3.2013 Dražební vyhláška - pozemky Švihov  
7.3.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 11.04.2013 v Bezděkově  
6.3.2013 informace o konání zasedání Zastupitelstva města Šivhov 13.03.2013  
4.3.2013 Návrh zadání Územní plán Dolany  
22.2.2013 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor  
20.2.2013 Dražební vyhláška - 1 notebook  
18.2.2013 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 11.04.2013 v Kamýku, Těšnici, Vosí a Kokšíně  
18.2.2013 Výběrové řízení - prodej os. automobilu VAZ 21053  
18.2.2013 Dražební vyhláška - pozemky orná půda Švihov  
13.2.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva a veřejné projednání územního plánu  
7.2.2013 Poskytování půjček na opravu domů - Fond rozvoje bydlení  
7.2.2013 Dražební vyhláška - pozemky Švihov  
7.2.2013 Dražební vyhláška - 1 notebook  
31.1.2013 Odvolání II. SPA  
30.1.2013 Vyhlášení II. SPA  
25.1.2013 Vyhláška - zahájení stavebního řízení  
23.1.2013 informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 23.1.2013  
23.1.2013 Veřejná vyhláška - KÚ ŽP - ochrana rorýs  
17.1.2013 Informace o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR  
16.1.2013 KVS - zdravotní zkoušky u hospodářských zvířat  
12.1.2013 Výsledky volby prezidenta ve Švihově  
9.1.2013 informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 16.1.2013  
8.1.2013 Oznámení o zápisu do 1. ročníku ZŠ a MŠ Švihov  
27.12.2012 Informace o době a místě konání 1. kola volby prezidenta ČR  
19.12.2012 Územní rozhodnutí - vrtaná studna Kamýk č.p. 32  
13.12.2012 OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunáních odpadů - platná od 1.1.2013.  
5.12.2012 Pozvánka na jednání zastupitelstva města 12.12.  
26.11.2012 Informace o počtu a sídle volebních okrsků  
22.11.2012 Vydání změny č. 6 ÚPN Švihov - opatření obecné povahy  
22.11.2012 Nabídka prodeje pozemku ve Lhovicích  
22.11.2012 Nabídka prodeje pozemku v Třebýcinkce  
22.11.2012 Nabídka pronájmu zemědělských pozemků  
22.11.2012 Návrh rozpočtu města na rok 2013 a návrh rozpočtového výhledy na roky 2013 - 2017  
14.11.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 21.11.2012  
9.11.2012 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - vrtaná studna Kamýk č.p. 32  
7.11.2012 Usnesení o ustanovení opatrovníka ve správním řízení - V.Bečvář  
7.11.2012 Dražební vyhláška - OA Škoda Fabia  
7.11.2012 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost- V.Bečvář  
1.11.2012 Termíny veřejných schůzí na obcích  
26.10.2012 Pozemkový fond - nabídka pozemku k.ú. Švihov  
17.10.2012 Pozvání na zasedání zastupitelstva města  
16.10.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Jíně 8.11.2012  
16.10.2012 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Měčín  
15.10.2012 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Švihov u Klatov  
13.10.2012 Výsledek voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje ve Švihově - dle okrsků  
11.10.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.  
10.10.2012 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzit písemnost - Richard Pek  
27.9.2012 Dražební vyhláška - pozemky v k.ú. Lhovice  
25.9.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 03.10.2012  
25.9.2012 Rozhodnutí - komplexní pozemková úprava Švihov  
25.9.2012 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost- R.Pek  
25.9.2012 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje  
25.9.2012 ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví  
24.9.2012 Veřejné projednání změny ÚP č. 6  
24.9.2012 Přerušení dodávky elektřiny 22.10.2012  
17.9.2012 Výzva k odstranění vraku  
12.9.2012 Územní rozhodnutí - Švihov - přístavba sportovní haly  
11.9.2012 Rozhodnutí o umístění stavby - Lhovice  
10.9.2012 Dražební vyhláška - nemovitosti ve Lhovicích  
10.9.2012 Pozvánka na Valnou hromadu Honebního společenstva Předslav  
7.9.2012 Usnesení o ustanovení opatrovníka ve správním řízení - R.Pek  
7.9.2012 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - R.Pek  
6.9.2012 Nabídka prodeje pozemku pod stavbou - Švihov  
28.8.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 05.09.2012  
28.8.2012 Informace o počtu a sídle volebních okrsků  
24.8.2012 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 2 ÚP Červené Poříčí  
20.8.2012 Nabídka prodeje pozemku ve Švihově  
20.8.2012 Nabídka prodeje pozemku ve Lhovicích  
10.8.2012 Pozemkový fond - nabídka pozemků v k.ú. Kaliště u Červeného Poříčí  
8.8.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 15.08.2012  
8.8.2012 Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Švihov  
3.8.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 31.8.2012v kamýku, Těšnici a Vosí  
3.8.2012 Územní a stavební řízení - sklad zahradní techniky Lhovice  
31.7.2012 Rozhodnutí - oplocení Švihov  
25.7.2012 Oznámení o zahájení územního řízení - přístavba sportovní haly ZŠ  
23.7.2012 Nabídka prodeje pozemku Kokšín  
20.7.2012 Výběrové řízení - prodej osobního auta Trabant 601 S  
18.7.2012 Vyhláška - ochrana významných lokalit  
17.7.2012 Leták - veřejně prospěšné práce  
16.7.2012 Změna příslušnosti hospodařit s majetkem státu  
12.7.2012 Výběrové řízení - prodej pozemku ve Švihově (vodní plocha)  
11.7.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 18.7.2012  
20.6.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 27.06.2012  
13.6.2012 Návrh zadání změny č. 2 ÚPN Vřeskovice  
13.6.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 17.7.2012 v Kamýku, Vosí a Těšnici  
12.6.2012 Oznámení o zahájení řízení - Švihov oplocení čp. 86  
8.6.2012 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2011  
1.6.2012 Nařízení města Klatovy - zpracování lesních hospodářských osnov  
31.5.2012 Veřejná vyhláška - rozhodnutí prodloužení stavebního povolení  
30.5.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 19.6.2012 v Kokšíně.  
23.5.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 30. 5. 2012  
11.5.2012 Oznámení o uložení písemnosti - J.Zábran  
11.5.2012 Nabídka pronájmu pozemku ve Lhovicích  
11.5.2012 Závěrečný účet města za r. 2011 - výsledek hospodaření  
11.5.2012 Výběrové řízení - podávání žádostí o půjčku z FRB.  
11.5.2012 Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Kbel  
2.5.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 9. 5. 2012  
5.4.2012 Prodloužení platnosti stavebního povolení Polní cesta Vosí  
28.3.2012 Bezúplatný převod nemovitostí - Plzeňský kraj  
28.3.2012 Výběrové řízení - podávání žádostí o půjčku z FRB.  
21.3.2012 informace o konání zasedání Zastupitelstva města Šivhov 28.3.2012  
13.3.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 12.-13.4.2012 Lhovice - část ZD  
13.3.2012 Výběrové řízení na prodej majetku  
7.3.2012 Vyhlášení výběrového řízení na podávání žádosti o poskytnutí půjček z FRB  
5.3.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 4.4.2012 Třebýcinka  
1.3.2012 Veřejná vyhláška - veřejná vyhláška Švihov - rozhodnutí chodníky Čechova ulice  
29.2.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 7. 3. 2012  
28.2.2012 Přerušení dodávky elektřiny 5.3.2012 Jíno  
28.2.2012 Přerušení dodávky elektřiny Kokšín 19.3.2012  
28.2.2012 Přerušení dodávky elektřiny Jíno 8.3.2012  
16.2.2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - změna OZV o místních poplatcích  
16.2.2012 Poskytování půjček na opravu a modernizaci bytového fondu - přijímání žádostí  
8.2.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 15.2.2012  
8.2.2012 Přerušení dodávky elektřiny 8.3.2012 Jíno  
8.2.2012 Přerušení dodávky elektřiny 6.3.2012 Stropčice  
8.2.2012 Přerušení dodávky elektřiny 5.3.2012 Jíno  
31.1.2012 Zveřejnění nabídky pronájmu pozemků  
25.1.2012 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14.3.2012 Švihov, Lhovice.  
23.1.2012 Oznámení - Územní plán Měčín  
23.1.2012 Přerušení dodávky elektřiny 23.2.2012  
23.1.2012 Rozhodnutí - územní souhlas kolna Švihov - Krieger  
19.1.2012 Nabídka prodeje pozemku Kokšín  
18.1.2012 Vyhláška - zahájení stavebního řízení - chodníky Nádražní ulice  
16.1.2012 Vyhláška - zahájení stavebního řízení chodníky Čechova ulice  
13.1.2012 Dražební vyhláška - B.Sedláček Švihov  
13.1.2012 Územní rozhodnutí - vrty pro tepelné čerpadlo - Mach Švihov  
11.1.2012 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Švihov 18. 1. 2012.  
9.1.2012 Rozhodnutí o umístění stavby - Lhovice  
6.1.2012 Oznámení o ceně vody na rok 2012  
3.1.2012 Přerušení ddávky elektřiny ve Vosí 1.2.2012  
22.12.2011 OZV č. 2/2011 - Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.  
22.12.2011 OZV č. 1/2011 - Požární řád  
22.12.2011 Oznámení o výběrovém řízení - prodej části tůně ve Švihově  
22.12.2011 Oznámení o výběrovém řízení - prodej nemovitosti ve Švihově  
22.12.2011 Oznámení o výběrovém řízení - prodej osobního automobilu Trabant  
22.12.2011 Nabídka pronájmu nebytových prostor - Šťárovna  
19.12.2011 Zahájení územního řízení - Krieger skad dřeva a oplocení  
2.11.2009 Dražební vyhláška FÚ - prodej věcí movitých  
23.10.2009 Nabídka pozemků PF k náhradním restitucím - k.ú. Kamýk  
20.10.2009 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti p. Huc  
12.10.2009 Rozhodnutí o změně využití pozemku - terénní úpravy Švihov  
9.10.2009 Pozemkový fond - prodej pozemků  
8.10.2009 Zahájení územního řízení - změna druhu pozemku Švihov  
25.9.2009 Územní rozhodnutí o umístění stavby - hospodářský objekt Valečka Kamýk  
24.9.2009 CÚ Plzeň- oznámení o uložení písemnosti - p. Skala  
23.9.2009 CÚ Plzeň - oznámení o uložení písemnosti  
21.9.2009 Pozemkový fond ČR - oznámení o zamýšleném převodu pozekmů v k.ú. Třebýcinka  
21.9.2009 FÚ Nový Jičín - veřejná vyhláška Fr. Černoch  
16.9.2009 Nabídka odprodeje osobního auta  
16.9.2009 CÚ Strakonice - oznámení o uložení písemnosti - Skala  
14.9.2009 Rozhodnutí o umístění stavby - oprava náhonu odtoku MVE Švihov  
11.9.2009 Vosí - protierozní a protipovodňová mez a průleh - stavební povolení  
11.9.2009 Jíno - víceúčelové hřiště - rozhodnutí o umístění stavby  
9.9.2009 Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Huc  
9.9.2009 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve Švihově  
1.9.2009 Oznámení o uložení písemnosti - Peksa  
27.8.2009 Návrh výroku územního rozhodnutí o změně využítí území - Vovsová Švihov  
27.8.2009 zahájení územního a stavebního řízení - garáž Černý Švihov  
24.8.2009 Zahájení územního řízení - hospodářský objekt Kamýk  
24.8.2009 Návrh výroku územního rozhodnutí - zalesnění pozemků Kokšín  
24.8.2009 Zahájení územního řízení - terénní úpravy Švihov - Bernášek  
17.8.2009 Rozhodnutí - povolení stavby domácí dílny Švihov - Svoboda  
12.8.2009 Celní úřad - veřejná vyhláška Zábran  
10.8.2009 Rozhodnutí o umístění stavby - Švihov, Husova ul. - kVO  
7.8.2009 Dražební vyhláška - stavební pozemek Švihov  
5.8.2009 oznámení zahájení územního řízení - víceúčelové hřiště Jíno  
5.8.2009 Stanovisko k návrhu koncepce  
27.7.2009 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 24.08.2009 - část Švihova  
22.7.2009 Zahájení vodoprávního řízení - Vosí protierozní a protipovodňová opatření  
16.7.2009 Vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení - úprava náhonu odtoku od MVE - Bernášek  
8.7.2009 Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení - dílna čp. 405  
3.7.2009 Povodeň Švihov  
29.6.2009 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Švihov  
25.6.2009 Vyúčtováhí vodné a stočné za rok 2008 - Švihov  
22.6.2009 Vyhláška FÚ Klatovy- vyměření daně z nemovitostí  
11.6.2009 Veřejná vyhláška- rozhodnutí o umístění stavby - Lhovice - dešťová kanalizace  
11.6.2009 Návrh výroku územního rozhodnutí - změna využití území Lhovice Waldmann  
11.6.2009 Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení Švihov, Husova ul. kNN  
9.6.2009 Veřejná vyhláška - FÚ Sušice V.Šmůla  
9.6.2009 Územní rozhodnutí - oplocení pozemku Tomášek Švihov  
28.5.2009 Veřejná vyhláška - rozhodnutío umístění stavby Školní ulice kVO  
21.5.2009 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  
19.5.2009 Pozemkový fond - oznámení o zamýšleném převodu pozemků - Lhovice  
11.5.2009 Zveřejnění záměru směny pozemků  
7.5.2009 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby Školní ul. kNN,NN  
7.5.2009 Veřejná vyhláška - územní řízení Lhovice - dešťová kanalizace
http://www.klatovynet.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=3356&burl=&pt=UD
 
4.5.2009 Závěrečný účet města za rok 2008
Zveřejnění návrhu závěrečného účtu města za rok 2008 - hospodaření města a jeho příspěvkových organizací. Závěrečný účet bude projednán na zasedání zastupitelstva města dne 20.5.2009.
 
27.4.2009 Veřejná vyhláška - povolení stavby Husova ulice Švihov  
23.4.2009 Veřejná vyhláška - zahájení řízení Švihov - Školní ul. - kVO  
23.4.2009 Zahájení řízení - Švihov - oplocení části pozemku, změna druhu pozemku p.č.647  
23.4.2009 Rozhodnutí o změně využití pozemku - Kamýk  
20.4.2009 Volby do EP - oznámení o počtu a sídle volebních okrsků  
17.4.2009 Nařízení č.2/2009 KVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření  
10.4.2009 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Švihov  
6.4.2009 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ Kokšín  
6.4.2009 Návrh přírodního parku Branžovský hvozd  
30.3.2009 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - školní ulice kNN  
25.3.2009 Nařízení KVS - varroáza včel  
20.3.2009 Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení - Husova ulice  
12.3.2009 Dražební vyhláška - Švihov  
20.2.2009 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti M. Andrlík  
13.2.2009 Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - FÚ Plzeň-sever  
13.2.2009 Oznámení zahájení řízení - Havlíčkova ulice - Veřejné osvětlení  
13.2.2009 Oznámení o zahájení řízení - havlíčkova ul. kNN  
11.2.2009 Oznámení o svolání závěrečného ústního jednání o pozemkových úpravách Kokšín  
11.2.2009 Oznámení o vystavení návrhu pozemkových úprav Kokšín  
5.2.2009 Dokončení digitalizace k.ú. Švihov  
26.1.2009 Dražební vyhláška - Okresní soud Klatovy  
23.1.2009 Nabídka pozemků PF  
23.1.2009 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti FÚ Klatovy  
12.1.2009 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa  
9.1.2009 Oznámení zápisu do 1. ročníku ZŠ a MŠ Švihov  
2.1.2009 Oznámení o platnosti nové digitální katastrální mapy k.ú. Kamýk  
2.1.2009 Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2009  
23.12.2008 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti J.Babka - FÚ Klatovy  
23.12.2008 Zveřejnění záměru směny pozemků  
9.12.2008 Příspěvek na veřejně prospěšné práce z EU  
3.12.2008 Veřejná vyhláška - doručení písemnosti FÚ Klatovy  
3.12.2008 Veřejná vyhláška MěÚ Klatovy- terénní úpravy Švihov  
3.12.2008 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města  
2.12.2008 Návrh rozpočtu města na rok 2009  
26.11.2008 Veřejná vyhláška - Celní úřad Klatovy Šlehofer  
19.11.2008 Veřejná vyhláška Celní úřad Klatovy  
12.11.2008 Veřejná vyhláška - MěÚ Klatovy  
27.10.2008 Dražební vyhláška - OS Klatovy  
26.10.2008 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města  
23.10.2008 Veřejná vyhláška - terénní úprava Švihov  
22.10.2008 Rozhodnutí o změně využití území - pro stavbu RD  
21.10.2008 Dražební vyhláška  
2.10.2008 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje  
29.9.2008 Veřejná vyhláška o vydání Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.  
23.9.2008 Zveřejnění - bezúplatný převod nemovitostí  
22.9.2008 Zveřejnění nabídky prodeje pozemku v Kokšíně  
22.9.2008 Oznámení o uložení písemnosti - Celní úřad Klatovy  
16.9.2008 Veř.vyhláška - zrušení ŽL Křepel  
16.9.2008 Veř. vyhláška - stavební povolení polní cesta Ke Kamýku  
16.9.2008 Veř.vyhláška - územní rozhodnutí - přístavba RD čp. 111 Švihov  
5.9.2008 Dražební vyhlášky Hochman  
25.8.2008 Vyhláška FÚ Sušice - Šmůla  
20.8.2008 Vyhláška MěÚ Klatovy - komunikace Kamýk  
8.8.2008 Veřejná vyhláška Měú Klatovy - studna Kaliště  
8.8.2008 Veřejná vyhláška - MěÚ Klatovy - studna Kaliště  
6.8.2008 Veřejná vyhláška - stavební úřad Klatovy  
1.8.2008 Dražební vyhláška - Kamýk  
19.7.2008 Veřejná vyhláška - FÚ Klatovy  
7.7.2008 Vyhláška - vstup na pozemky - Kokšín  
1.7.2008 Oznámení Povodí Berounky  
30.6.2008 ordinanční doba praktického lékaře o prázdninách  
16.6.2008 Veřejná vyhláška - Babková Zdeňka  
16.6.2008 Veřejná vyhláška - Babka Petr  
16.6.2008 Veřejná vyhláška - Babka Jaroslav  
16.6.2008 Veřejná vyhláška - Černoch  
16.6.2008 Veřejná vyhláška - Babka Pavel  
12.6.2008 OZV č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.  
9.6.2008 Pozemkový úřad - nabídka pozemků určených k převodu  
3.6.2008 Veřejná vyhláška - FÚ Sušice  
27.5.2008 Veřejná vyhláška - Babka Jaroslav  
27.5.2008 Veřejná vyhláška - Babková Zdeňka  
27.5.2008 Veřejná vyhláška - Babka Pavel  
27.5.2008 Veřejná vyhláška - Babka Petr  
26.5.2008 Veřejná vyhláška - FÚ Praha 10  
19.5.2008 Veřejná vyhláška - zahájení řízení Černoch  
15.5.2008 Nabídka zaměstnání  
14.5.2008 Veřejná vyhláška - Celní úřad Plzeň  
6.5.2008 Veřejná vyhláška - FÚ Praha 4  
30.4.2008 Veřejná vyhláška - CÚ Plzeň  
10.4.2008 Dražební vyhláška - prodej nemovitosti  
2.4.2008 Návrh výroku územního rozhodnutí - Švihov - kanalizační přípojka pro č.p.185  
18.3.2008 Nařízení KVS - varroáza včel  
28.2.2008 Veř.vyhláška - rozhodnutí povolení kácení stromů Husova ulice  
26.2.2008 Ordinační hodiny po dobu nemoci praktického lékaře  
25.2.2008 Vyhláška - pozemkové úpravy Kokšín  
4.2.2008 Veřejná vyhláška - kácení stromů Husova ulice  
24.1.2008 Rozhodnutí o umístění stavby - Švihov - Husova ulice  
17.1.2008 Prohlídky hospodářských zvířat  
14.1.2008 17. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007  
11.1.2008 nabídka prodeje pozemku ve Vosí  
8.1.2008 Cena vodného a stočného pro rok 2008  
3.1.2008 Rozhodnutí - rekonstrukce Havlíčkova ulice  
3.1.2008 Rozhodnutí - rekonstrukce Školní ulice  
2.1.2008 16.2. Výhradní licence  
2.1.2008 16.1. Vzory licenčních smluv  
2.1.2008 8.2. Rozpočet města na r. 2008  
2.1.2008 9. Žádost o informace  
2.1.2008 Telefonní seznam  
2.1.2008 2. Důvod a způsob založení města  
2.1.2008 14.1. Nejdůležitější používané předpisy  
2.1.2008 11. Opravné prostředky  
2.1.2008 10. Příjem žádostí a dalších podání  
2.1.2008 13. Popis postupů - návody pro řešení životních situací  
5.12.2007 OZV č. 3/2007 - poplatek za odpady v r. 2008  
4.12.2007 Návrh rozpočtu města na rok 2008  
4.12.2007 Návrh rozpočtového výhledu na roky 2008 - 2012  
30.11.2007 Veřejná vyhláška - KVS č. 10  
28.11.2007 Veřejná vyhláška - Celní úřad Plzeň  
15.11.2007 Veřejná vyhláška - stavební řízení Havlíčkova ulice  
15.11.2007 Veřejná vyhláška - stavební řízení Školní ulice  
7.11.2007 Nařízení Krajské veterinární správy  
15.10.2007 Vyhláška FÚ Klatovy  
8.10.2007 Komunitní plán sociálních služeb v regionu KLATOVSKO 2008 - 2012  
3.10.2007 Nabídka zaměstnání  
26.9.2007 Veřejná vyhláška FÚ ve Svitavách - Maracasch  
21.9.2007 Informace - sběr odpadu  
17.9.2007 Vyhláška - Celní úřad Klatovy  
13.9.2007 OZV - Požární řád  
13.9.2007 Mimořádná veterinární opatření  
9.8.2007 Veřejná vyhláška - Celní úřad Plzeň  
29.6.2007 Mimořádná veterinární opatření  
11.6.2007 Tisková zpráva - výročí povodně  
5.6.2007 Nabídka pracovního místa - výběrové řízení  
28.5.2007 Veřejná vyhláška - Celní úřad Plzeň  
23.5.2007 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Švihov  
21.5.2007 Nabídka prodeje pozemku Třebýcinka  
11.5.2007 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Vosí  
10.5.2007 pozvánka na školení řidičů  
3.5.2007 oprava MK Kamýk na p.č. 356 v k.ú. Kamýk  
3.5.2007 Oprava MK na p.č. 1181 v k.ú. Kokšín  
3.5.2007 Oprava MK Kokšín - Vosí na p.č. 1136 v k.ú. Kokšín  
2.5.2007 Veřejná vyhláška - Křepenský  
25.4.2007 Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy Švihov  
23.4.2007 Bezúplatný převod pozemků  
19.4.2007 Návrh závěrečného účtu města za rok 2006  
12.4.2007 Nařízemí města č. 1/2007 o placeném stání motorových vozidel  
10.4.2007 Nabídka pronájmu skladu