» Úvodní stránka » Dokumenty pro ÚD  » dokument
 

 

Městský úřad Švihov,
Město Švihov

Náměstí Dr. E. Beneše 38
340 12   Švihov
IČ: 256153
DIČ: CZ00256153
bankovní spojení: 211150690/0300

telefon: +420 376 393 244
fax: +420 376 393 244

mu@svihov.jz.cz;
mu-svihov@klatovsko.cz

http://www.svihov.cz

ID datové schránky: x63ba4c

Úřední hodiny:
Po, St: 7.30 - 17.00
Út, Čt: 7.30 - 16.00
Pá: 7.30 - 14.00


rss  | mapa serveru  | 
Povodeň Švihov

Povodeň Švihovu opět zahrozila

            Přívalové srážky, které spadly v sobotu 27.6. jižně od Švihova, zejména mezi městy Klatovy a Nýrsko, zvedly nebezpečně hladinu vody v řece Úhlava i v jejích přítocích. Půl hodiny před půlnocí dne 27.6. bylo přijato hlášení od povodňové komise z Klatov, že v Tajanově stoupla voda v řece za hodinu o 60 cm a je reálný předpoklad rychlého dosažení 3. stupně povodňové aktivity, tedy ohrožení.

            Ve Švihově byla na základě této zprávy uvedena do pohotovosti povodňová komise a zásahová jednotka SDH Švihov. Dne 28.6. ve 3,00 hodin byly zahájeny manipulace se stavidly na náhonu u hradu s cílem vypustit tento náhon a otevřít stavidla u starého jezu. Po vypuštění náhonu u hradu bylo ve 4,00 uzavřeno nové stavidlo u mostů a uzavřen průtok kanalizace hrází u domu p. Kopejtka. Tím došlo k uzavření linie protipovodňových hrází ve chvíli, kdy voda v řece dosahovala 265 cm a stále rychle stoupala. Naši hasiči začali z prostoru chráněného hrázemi u nového stavidla u mostů čerpat vodu pomocí 2 čerpadel PPS 12, čerpadla Honda podobného výkonu a čerpadel v hasičském vozidle Tatra 815. Díky tomuto zásahu byla v prostoru chráněném hrázemi snížena hladina na neškodných 245cm a čerpáním drobných průsaků udržována na této výšce do 8,00 hodin pondělí 29.6.

            V neděli 28.6. dopoledne se hladina vody v řece začala blížit k hranici 3 m a švihovští hasiči museli dělat další opatření proti hrozící vodě. Byly uzavřeny průchody pod silnicí I/27 kudy se voda začínala vracet do chráněného prostoru. Kritická situace nastala kolem poledne v prostoru starého jezu, kde objektem stavidel náhonu spárami mezi kameny protékala voda do vypuštěné části náhonu. Díky tomu  hrozilo i poboření tohoto objektu narůstajícím tlakem povodňové vody. Ta se do tohoto prostoru valila po loukách při hrázi od Malechova, kterou téměř přelila. K překonání této hráze zbývalo jen 20 cm a tak bylo rozhodnuto o odbagrování břehu náhonu u protékajícího objektu stavidel přes náhon u starého jezu. Po tomto mimořádném zásahu pana Karla Maršálka z Těšnice klesla hladina u Malechovské hráze o 10 cm a kritická situace byla zažehnána. Přesto byla povolána záložní hasičská čerpadla ze Lhovic a Třebýcinky.

            Povodeň ve Švihově kulminovala v neděli 28.6. ve 14,00 hodin, kdy hladina mezi mosty dosáhla 314 cm a překonala tak poprvé od roku 2002 hranici 3. stupně povodňové aktivity (ohrožení). Díky postaveným protipovodňovým hrázím a stavidlům se podařilo vodě zabránit vniknutí do přibližně 15 nemovitostí ve městě. Hlavní zásluhu na odvrácení povodňových škod mají švihovští hasiči pod vedením velitele zásahové jednotky panem Janem Kadlecem, kteří svým profesionálně odvedeným zásahem trvajícím 30 hodin dokázali, že jsou dobře připraveni proti povodni zasáhnout. Všem hasičům, dobrovolníkům i členům povodňové komise patří poděkování za nasazení, kterým se podařilo hrozící povodeň odvrátit.  

         Na druhé straně tato povodňová situace poukázala na špatný technický stav stavidel a dalších objektů na náhonu u hradu, které nepatří městu. Stejně tak se na zhoršení situace podílela i zanedbaná údržba zeleně na některých zarostlých soukromých pozemcích. Tyto vážné nedostatky, které ohrožují město při povodňové situaci, je třeba urychleně řešit a bude jim v následujících týdnech věnována zvýšená pozornost.

            Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 1.7.2009 provedlo vyhodnocení povodňové situace a mi mimo jiné poděkovalo švihovským hasičům za jejich odvedenou práci. Zastupitelstvo také rozhodlo darovat obci Životice (okres Nový Jičín) částku 50.000,- jako povodňový dar pro rodiny postižené povodní. Tato obec se 600,- obyvateli na severní Moravě byla zasažena povodní minulý týden. Na 70 domácností má zničené veškeré zařízení svých domů, prvních pět domů muselo být zbouráno. Někteří občané našeho města se obrací na náš městský úřad s dotazem, zda nebudeme organizovat peněžní sbírku. Vzhledem k tomu, že vyřízení povolení sbírky trvá minimálně dva týdny, doporučujeme našim občanům, aby se případně připojili k daru města a zasílali finanční dary do obce Životice na účet č. 529764/0600 variabilní symbol : 48804711 Více informací o této malé obci získáte na webových stránkách  www.zivoticeunj.cz.

                                                    Václav Petrus, starosta

                               Fotogalerie: