» Úvodní stránka » Dokumenty pro ÚD  » dokument
 

 

Městský úřad Švihov,
Město Švihov

Náměstí Dr. E. Beneše 38
340 12   Švihov
IČ: 00256153
DIČ: CZ00256153
bankovní spojení: 211150690/0300

telefon: +420 376 393 244
fax: +420 376 393 244

el. podatelna: podatelna@svihov.cz
http://www.svihov.cz

ID datové schránky: x63ba4c

Úřední hodiny:
Po, St: 08.00 - 17.00
V době krizového opatření

rss  | mapa serveru  | 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

Městský úřad  Š V I H O V

 

ve středu dne 10. prosince 2008  od  19.00 hod.

v klubovně KD Švihov

se koná

 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

M Ě S T S K É H O   Z A S T U P I T E L S T V A

Program:     - Zpráva o jednání zastupitelstva

                 -  Zpráva kontrolního a finančního výboru

                 -  Projekty dotované Evropskou unií

                 -  Jmenování komise pro hodnocení  

                    nabídek        

                 -  Různé

 

                                                                           Zveme všechny občany.