Městský úřad Švihov,
Město Švihov

Náměstí Dr. E. Beneše 38
340 12   Švihov
IČ: 00256153
DIČ: CZ00256153
bankovní spojení: 211150690/0300

telefon: +420 376 393 244
fax: +420 376 393 244

el. podatelna: podatelna@svihov.cz
http://www.svihov.cz

ID datové schránky: x63ba4c

Úřední hodiny:
Po, St: 08.00 - 17.00
V době krizového opatření

rss  | mapa serveru  | 
Pořízení DA pro SDH Švihov


 

Název projektu

Pořízení DA pro SDH Švihov

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Stručný popis projektu

Cílem projektu je posílení vybavení základní složku IZS. Bude pořízen dopravní automobil k evakuaci a nouzovému zásobování obyvatel v případě sněhových srážek a masivních námraz. Pořízený dopravní automobil se v souladu se Zajištěním odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -2020 ve vazbě na SC 1.3 IROP Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof stane součástí technického vybavení k zajištění evakuace a nouzového zásobování obyvatelstva v okrajových odlehlých částech zása hového území.

Předpokládaný rozpočet projektu

1.450.550 Kč

způsobilé výdaje

1.438.450 Kč

nezpůsobilé výdaje

12.100 Kč

dotace IROP

1.294.605 Kč

vlastní podíl žadatele

143.845 Kč

doba realizace

02/2016 – 07/2017